česky  english 

rozšířené vyhledávání

konzulární poplatky

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Bruselu vybírá od 25. května 2020 správní poplatky v bezhotovostním styku.

Platby dle aktuálních platebních sazebníků jsou akceptovány kartami Masterard, Mastercard Electronic, Maestra, VISA, VISA Electron, V Pay, Diners Club, Discover, JCB, Union Pay, Apple Pay, Google Pay či Garmin Pay.

Při platbě bankovní kartou se poplatek hradí v českých korunách. Upozorňujeme, že si některé banky účtují zvláštní poplatek navíc za platbu v cizí měně.

Ve výjimečných situacích mohou být poplatky uhrazeny v hotovosti (v EUR).


Vybrané konzulární správní poplatky:

Ověření podpisu: 250,- Kč (za každý podpis)

Ověření kopie: 300,- Kč (za každou stránku)

Vydání cestovního pasu:  1 200,- Kč

Vydání cestovního pasu pro občana mladšího 15 let:  400,- Kč

Vydání náhradního cestovního dokladu:  400,- Kč

Podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství: 300,- Kč

Podání žádosti o výpis z rejstříku trestů ČR: 200,- Kč

Podání žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně: 200,- Kč

V příloze naleznete platný sazebník: KONZULÁRNÍ POPLATKY 4/2021 (PDF, 332 KB)


Pozn.: Výši konzulárních poplatků upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Konkrétní údaje naleznete v Sazebníku v části XII - Konzulární poplatky.


 Přehled vízových poplatků | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky