česky  english 

rozšířené vyhledávání

Matriční agenda

PRAKTICKÉ INFORMACE K UZAVŘENÍ SŇATKU V ZAHRANIČÍ

PŘEKLADY VEŘEJNÝCH LISTIN V EU - VÍCEJAZYČNÝ FORMULÁŘ DLE NAŘÍZENÍ EU 2016/1191

Co je matriční agenda?

Náplní této agendy je evidence matričních událostí - narození, uzavření sňatku a úmrtí. Pokud k jedné z těchto událostí dojde v cizině, zapisují se do zvláštní matriky v Brně a zvláštní matrika v Brně následně vystaví český matriční doklad… více ►

Zápis manželství uzavřeného v cizině

Uzavření manželství v cizině je třeba nahlásit též českým úřadům - Zvláštní matrice v Brně, která následně vystaví český Oddací list a zanese informaci o změně osobního stavu do Evidence obyvatel ČR. více ►

Zápis narození dítěte - občana ČR narozeného v zahraničí

Pokud se dítě narodilo českým občanům v zahraničí, má nárok na české občanství *) a tedy i české doklady. Nicméně nejdříve je třeba jeho narození oznámit zvláštní matrice v Brně, která registruje české děti narozené mimo území ČR. více ►

Zápis rozvodu manželství

Došlo-li k rozvodu manželství v zahraničí, je třeba požádat o zápis této matriční skutečnosti do matriční knihy vedené matričním úřadem v ČR. více ►

Zápis úmrtí v cizině – žádost o český úmrtní list

Pokud občan ČR zemřel v cizině, je k vyřízení rodinných i majetkoprávních záležitostí v ČR zapotřebí provést příslušný zápis do zvláštní matriky v Brně a obstarat český úmrtní list. více ►

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

V souvislosti s novelou zákona o matrikách provedenou zákonem č. 270/2021 Sb. došlo k zjednodušení užívání příjmení žen v mužském tvaru. více ►