česky  english 

rozšířené vyhledávání

Státní občanství ČR

Platná právní úprava na úseku státního občanství, tj. zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), přináší následující základní změny.

Zákon o státním občanství České republiky nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. Nabytím jeho účinnosti se zároveň zrušuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Nová právní úprava především plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství pro české státní občany.

Prokazování státního občanství České republiky

Od 1. ledna 2014 se státní občanství České republiky prokazuje následujícími doklady (§ 41 zákona o státním občanství ČR): více ►

Osvědčení o státním občanství České republiky

Osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen“osvědčení“) je dokladem, kterým se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části Praha 1 až 22) uvede, že daná osoba… více ►

Nabývání státního občanství ČR určením otcovství

Ze zákona (automaticky) nabývají státní občanství České republiky děti, k nimž určil otcovství souhlasným prohlášením učiněným s matkou dítěte státní občan České republiky, pokud je matka dítěte: více ►

Nabývání státního občanství ČR cizinci

Zákon nově definuje podmínky pro udělení státního občanství České republiky. více ►

Nabývání státního občanství ČR cizinci – bývalými státními občany

Nový zákon rozšiřuje možnost znovunabytí státního občanství České republiky prohlášením. Prohlášení je zjednodušený způsob nabytí občanství určený bývalým českým, resp. československým občanům a jejich dětem. více ►

Speciální ustanovení o znovunabytí státního občanství ČR

Ustanovení § 33 zákona o státním občanství ČR umožňuje zjednodušeným způsobem formou prohlášení nabýt české státní občanství rovněž fyzickým osobám, které se narodily v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé… více ►

Pozbývání státního občanství ČR

Od 1. ledna 2014 již není součástí právního řádu České republiky ustanovení, podle kterého čeští státní občané nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost pozbývají automaticky své dosavadní české státní občanství, resp. takovým osobám… více ►