česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární a vízový úsek

154, Avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles - Ixelles

Telefonní kontakt:
+32 2 641 89 41, +32 2 641 89 42

Brussels.Consulate@mzv.gov.cz
Brussels.Visa@mzv.gov.cz
Brussels.Pasy@mzv.gov.cz

Žádáme klienty, aby si ve všech případech domlouvali e-mailem schůzku v rámci úředních hodin pro veřejnost

Doporučená registrace v krizových systémech pro české občany žijící v Belgii

Doporučujeme občanům ČR pobývajícím v Belgii, aby se přihlásili do systému dobrovolné registrace BE Alert (| BE-Alert ). více ►

Kontakty na policejní stanice v Belgii

Pro případy potřeby dále uvádíme přehled a kontakty na policejní stanice v BE i s tel. kontakty na jejich nouzové linky. více ►

Přesun vízové a pobytové agendy do vízového centra v Drážďanech

thumb_visa_02

V souvislosti se zřízením vízového centra Generálního konzulátu Drážďany určeného pro jednotný příjem a zpracování žádostí o víza a pobytová oprávnění v rámci schengenského prostoru informujeme, že k 30. dubnu 2023 bude ukončen výkon vízové a… více ►

Upozornění na možné podvodné pronájmy

Zpravidla k nim dochází tak, že zájemce si on-line najde zdánlivě vhodné ubytování, vstoupí do kontaktu s údajným ubytovatelem elektronicky a následně někdy i po virtuální prohlídce objektu, podepíše smlouvu, pošle scany osobních dokladů a… více ►

Vzdání se dočasné ochrany na území ČR - jak postupovat v zahraničí

Ukrajinští občané, kteří přesídlují na území Belgie a kteří projeví zájem o zrušení dočasné ochrany v České republice, se mohou obrátit na zastupitelský úřad v Bruselu za těchto podmínek: více ►

Konzulární oddělení v Bruselu - kontakty

thumb

Konzulární úsek pomáhá při vyřizování cestovních (pasy) a matričních dokladů (rodné a oddací listy, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku), restříku trestů, ověření dokumentů nebo podpisů apod. více ►