česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Studijní stáže na Velvyslanectví ČR v Bruselu

Velvyslanectví ČR v Bruselu přijímá žádosti studentů či čerstvých absolventů vysokých škol o neplacené studijní stáže.

1.         Účel stáže

Účelem studijní stáže (dále jen “stáž”) je umožnit stážistovi seznámit se blíže s posláním, úkoly a prací Velvyslanectví v Bruselu prostřednictvím jeho zapojení do řešení dílčích pracovních úkolů a do aktivit Velvyslanectví.

Stážisté v rámci pobytu na Velvyslanectví mohou být pověřováni činností na politickém, ekonomickém, konzulárním i administrativně-technickém úseku. Podstatnou částí stáže bývá zpracovávání kratších operativních i širších analytických materiálů, které se týkají belgické vnitřní i zahraniční politiky nebo ekonomického vývoje.

2.         Základní podmínky

Stáží se mohou účastnit zejména studenti českých i zahraničních vysokých škol (žadatelem může být student na VŠ v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studijním programu; absolvent bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení (dokládá se potvrzením o studiu nebo dokladem o úspěšném absolvování studia). Stáž se neumožňuje při distanční formě studia.

Stáž nesmí překročit 6 měsíců na jednom zastupitelském úřadě. Stáž je možné absolvovat na více ZÚ a v útvarech MZV v ČR. Celková doba všech stáží jednoho stážisty na MZV nesmí překročit 12 měsíců.

Stáž může být umožněna pouze občanům ČR, v odůvodněných případech po schválení MZV i cizinci (zejména v kontextu předsednictví ČR v Radě EU v r. 2022).

3.         Požadavky na stážisty

- alespoň základní orientace v problematice regionu/ Belgie – ideálně v její zahraniční a vnitřní politice i ekonomické problematice

- výbornou znalost francouzštiny a angličtiny nebo holandštiny

- schopnost samostatného shromažďování, vyhodnocování a písemného zpracovávání informací

- práce s IT technikou a sociálními sítěmi

- flexibilita, organizační schopnosti, zájem o kontakt s lidmi

4.         Postup při žádosti o stáž

Uchazeč o stáž zašle na emailovou adresu brussels@embassy.mzv.cz motivační dopis se strukturovaným životopisem.

Po následné komunikaci se ZÚ Brusel o možnosti stáže žadatel na základě výzvy ZÚ Brusel dodá – minimálně 2 měsíce před případným zahájením stáže - následující dokumenty (lze poštou či e-mailem a v naskenované podobě):

(fotokopie platného dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění stážisty bude požadována v den zahájení stáže).

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Na stáž není právní nárok.

5.         Koho kontaktovat?

V souvislosti se žádostmi o stáž na ZÚ Brusel se obracejte na brussels@embassy.mzv.cz

6.         Průběh stáže

Stážista je povinen se seznámit s administrativními náležitosti pro pobyt v Belgii. Po příjezdu na Velvyslanectví pracuje stážista s garantem stáže podle jeho zadání. Na závěr stáže je vyhodnocen průběh a výsledky stáže a zpracováno písemné hodnocení práce stážisty.

7.          Doplňující informace

Velvyslanectví v Bruselu má zájem v maximální možné míře využít zájmu žadatelů o stáž. Zároveň však připomínáme, že na stáž není právní nárok a vzhledem k omezeným provozním možnostem nemůžeme přijímat všechny zájemce.

S ohledem na  epidemiologická opatření je možné, že část stáže  konané v r. 2022 proběhne distanční formou.

přílohy

Zadost_o_staz.docx 16 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 11.1.2022