česky 

rozšířené vyhledávání

Doklady potvrzující státní občanství a doklady o rodném čísle

Zákon o státním občanství České republiky

Obecné informace k právní úpravě na úseku státního občanství dle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) více ►

Způsoby nabývání státního občanství České republiky

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

V současné době nemůže prohlášením nabýt státní občanství ČR osoba, která nabyla státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem. Občané Slovenské republiky mohli činit prohlášení o nabytí… více ►

Pozbývání státního občanství České republiky

Dvojí státní občanství – české a slovenské

Žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR

Žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR je možné podat na krajském úřadě příslušném podle místa posledního trvalého bydliště v ČR (pokud osoba trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměla, vydává… více ►

Novela zákona o státním občanství Slovenské republiky

Zákonem NR SR č. 72/2022 Zz. byl novelizován zákon č. 40/1993 Z.z. o státním občanství Slovenské republiky. více ►