česky 

rozšířené vyhledávání

CzechPOINT

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě je kontaktním místem veřejné správy – informačního systému CzechPOINT (Český podací ověřovací informační národní terminál).  Tento systém poskytuje pro veřejnost výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů, umožňuje podání vůči státní správě, přijímá žádosti o založení a správu datové schránky, provádí konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak.
 

Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků a získat na počkání např. výpis z Rejstříku trestů ČR, z Živnostenského rejstříku ČR, z Obchodního rejstříku ČR a z Katastru nemovitostí ČR, podat podání, zažádat o vytvoření datové schránky či zneplatnění a vytvoření nových přístupových údajů k datové schránce.

 

K podání žádosti na Velvyslanectví ČR v Bratislavě je nutno se objednat na tel. č. +421 259 203 303 od pondělí do čtvrtka v době mezi 8:00 - 9:00 hod.

 

Informaci o výši poplatků a možném způsobu uhrazení poplatku naleznete zde . Připomínáme, že agendy informačního systému datových schránek a podání žádosti o poskytnutí údajů z registru obyvatel jiné osobě poplatku nepodléhají.

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky, kromě výstupů s vícejazyčnou přílohou pro země EU. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné o listinu požádat jinak než prostřednictvím kontaktního místa CzechPoint - tj. získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů). Pro více informací kontaktujte náš úřad.

Další přehled služeb CzechPOINT naleznete zde. Pracoviště CzechPoint v zahraničí nepřijímají žádosti o jednorázový příspěvek na dítě.

 

přílohy

Vypis_z_evidence_Rejstriku_trestu_lze_vydat_pouze_osobe_...34 KB DOC (Word dokument) 16.9.2009

 

přílohy

Vypis_z_evidence_Rejstriku_trestu_lze_vydat_pouze_osobe_... 34 KB DOC (Word dokument) 16.9.2009