česky 

rozšířené vyhledávání

Zpracování a ochrana osobních údajů na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky při plnění svých úkolů zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů.

Odpovědnost Ministerstva zahraničních věcí České republiky v této oblasti je stanovena zejména v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů.

Zpracování a ochrana osobních údajů na MZV ČR

Informační leták Úřadu pro ochranu osobních údajů o Schengenském informačním systému: Schengenský informační systém (PDF, 150 KB)

 

Personal data processing and protection at the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic processes and protects personal data in accordance with the applicable legislation.

The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic responsibilities in this area are set out in the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Personal Data Protection Act.

Personal Data Processing and Its Protection

Information leaflet of the Office for Personal Data Protection on the Schengen Information System: Schengen Information System (PDF, 151 KB)