česky 

rozšířené vyhledávání

Cestování na Slovensko

Cestování | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Nový návštěvní řád Tatranského národního parku

Od 15. prosince 2023 platí v Tatranském národním parku nový návštěvní řád. více ►

Důležité kontakty první pomoci

Konzulární pomoc občanům ČR v nouzi

V případě, že se občan České republiky ocitne v nouzi na území Slovenské republiky, má možnost kontaktovat pracovníky Velvyslanectví České republiky v Bratislavě v mimopracovní době včetně svátků a víkendů na telefonním čísle konzulární služby… více ►

Kontroly na česko-slovenské státní hranici

V pondělí 4. února 2023 skončily kontroly na česko-slovenské státní hranici, zavedené v září 2022 s ohledem na zhoršení situace v oblasti nelegální migrace. Překračovat lze i zelenou hranici. V příhraničním prostrou nicméně zůstává zvýšený… více ►

COVID19 - cestování na Slovensko a návrat do ČR bez omezení

Dnem 6.4.2022 byla zrušena vyhláška upravující režim vstupu na Slovensko. Vstup na Slovensko je volný bez povinnosti registrace v systému ehranica, prokazování bezinfekčnosti nebo karantény. více ►

Cestování nezletilých dětí

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ani jiný národní předpis, neukládá cizinci doprovázejícímu nezletilou osobu při překračování hranice, který není jejím zákonným zástupcem, povinnost předložit písemný souhlas zákonného… více ►

Dobrovolná registrace státních příslušníků České republiky při cestách do zahraničí – „DROZD“

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účině organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. více ►

Cestování se zvířaty

Pravidla silničního provozu

Pravidla silničního provozu na Slovensku upravuje zákon č. 8/2009 Z.z. SR o silniční dopravě a navazující vyhláška MV SR č. 9/2009. více ►