česky 

rozšířené vyhledávání

Cestovní doklad s biometrickými údaji

Cestovní pas s biometrickými údaji se vydává občanům ČR ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům ČR starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit. Doporučujeme podat žádost vždy v době… více ►

Cestovní doklady ve zkrácených lhůtách

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách nelze podat u zastupitelského úřadu. více ►

Hlášení o ztrátě či odcizení cestovního dokladu nebo občanského průkazu

Náhradní cestovní doklad (cestovní průkaz)

Občanu České republiky, který nemá jiný cestovní doklad, lze v odůvodněných případech, například při ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz (tzv. náhradní cestovní doklad) k jednorázové cestě s územní a… více ►

Občanský průkaz

Občanské průkazy se na zastupitelských úřadech ČR nevydávají. Lze o ně požádat pouze na území ČR. více ►