français  česky 

rozšířené vyhledávání

Veletrh jako nástroj marketingové strategie

thumb

Veletrh představuje samostatný nástroj marketingové strategie společnosti. Umožňuje zejména představit své výrobky a služby, vyhledávat nové trhy a setkávat se se stávajícími i s novými zákazníky, navazovat nové kontakty a informovat se o… více ►

Právní formy podnikání ve Francii

Níže uvádíme několik typů právních forem podnikání ve Francii. Každý typ společnosti má své výhody a nevýhody, proto je nutné se rozhodnout uvážlivě a věnovat čas prostudování všech možností. Správná volba statutu firmy je klíčová, protože… více ►

Zakládání společnosti ve Francii

cfe

Pro vyřizování podnikatelské administrativy byl zřízen portál Portail e-procédures guichet unique, který ve Francii a funguje jako jednotné místo pro zajištění všech formalit spojených s podnikatelskou aktivitou. více ►

Daňová problematika

Francouzský daňový systém zahrnuje jak přímé tak nepřímé daně. Z nepřímých daní je pak nejdůležitější platba DPH (TVA). Smlouva o zamezení dvojího zdanění a možnost zažádat o vrácení daně placené v zahraničí umožňují podnikatelům optimalizovat… více ►

Administrativní postup při zaměstnávání

Zaměstnání stážistů

Dočasné vysílání zaměstnanců do Francie a Monaka

O vyslání se jedná, pokud zaměstnavatel se sídlem v ČR svěří svému zaměstnanci úkol, který musí vykonat na území Francie / Monaka. Po dobu vyslání i nadále existuje pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a zaměstnancem a po splnění úkolu se… více ►