français  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchodně-ekonomické vztahy

Francie je tradiční a dlouhodobý obchodní partner České republiky. Se vstupem České republiky do Evropské unie se zásadním způsobem změnila nejen smluvní základna vzájemných obchodně-ekonomických vztahů, ale i samotná obchodní výměna dosáhla nových rozměrů. Významného navýšení dosáhl především český vývoz do Francie. 
Francie je i nadále na 4. příčce co se týče objemu exportu českého zboží a na 7. místě pro Českou republiku co se týče importu francouzského zboží. Z hlediska objemu přímých zahraničních investic je Francie v České republice na 5. místě.

Vývoj obchodně ekonomických vztahů ČR a Francie

Obchodní a ekonomická spolupráce mezi Francií a Českou republikou nabrala dynamiku po vstupu ČR do Evropské unie. Francie je pátým největším zahraničním investorem v České republice s přibližně 500 pobočkami firem s francouzským kapitálem, které v Česku zaměstnávají celkem přes 67 000 zaměstnanců. 

Mezi hlavní vývozní komodity z České republiky do Francie patří automobily a dopravní prostředky, stroje a zařízení, elektrická a elektronická zařízení. Na importech z Francie do České republiky mají největší podíl farmaceutické výrobky, dopravní prostředky, elektrická a elektronická zařízení.

Perspektivními obory pro české exportéry jsou automobilový průmysl, letecký průmysl, energetika, ICT, zdravotnický či zpracovatelský průmysl.

Statistika česko-francouzského obchodu se zbožím (v miliardách EUR):

  2019 2020 2021 2022
Import z Francie do ČR 4,6 4,4 5,1 6,1
Export z ČR do Francie 9,2 7,9 8,9 10,5
Saldo            4,6 3,5  3,8 4,4

Zdroj: ČSÚ

 

Francouzské investice v Česku

Francie se tradičně řadí mezi prvních pět největších investorů v České republice. Francouzské přímé investice se rámcově soustředí zejména do automobilového průmyslu, vodohospodářství, nakládání s odpady, energetiku, stavebnictví, finance a potravinářský průmysl.

Mezi největší francouzské investice v Česku patří Komerční banka, vlastněná francouzskou skupinou Société Générale. Další významnou investicí je společnost Schneider Electric Písek, která vstoupila do ČR v roce 1993 a zaměřuje se na výrobu elektromechanických přístrojů určených pro světový trh. Významný světový dodavatel automobilového průmyslu, společnost Faurecia, má v Česku několik závodů na výrobu interiérů do automobilů či výfukových systémů. Společnost Valeo je v České republice dalším klíčovým hráčem v automobilovém průmyslu nejen ve výrobě, ale také ve výzkumu prostřednictvím vlastního výzkumného a vývojového centra zaměřeného na vývoj sensorů, softwaru a systémů pro automatizovanou jízdu a parkování.

Mezi další významné francouzské investory patří Vinci (stavebnictví), Veolia Water (vodovody a kanalizace) či Ondeo (vodohospodářství), Sodexo (veřejné stravování), Alstom (dopravní prostředky), Danone (potravinářství), Lafarge (stavebnictví), Saint Gobain (stavební materiály), Bongrain (potravinářství). Významné jsou rovněž investice Capgemini v oblasti služeb výpočetní techniky.

České investice ve Francii

Objem českých investic ve Francii je mnohem menší, přestože od roku 2018 stoupá, díky akvizicím v energetice, médiích či maloobchodu. Dalšími českými investicemi ve Francii jsou ČEZ (energetika), Škoda Auto France (automobilový průmysl), Linet (zdravotnické postele), Zetor (zemědělské stroje), Sipral (stavebnictví), Lasvit (design), Retigo (parní konvektomaty).