français  česky 

rozšířené vyhledávání

Veřejné zakázky ve Francii

Veřejné zakázky tvoří nákupy státu, státních institucí, státních podniků nebo orgánů samosprávy a jejich zadavatelem může být orgán státní správy (státní firmy a instituce) či orgán územní samosprávy. Stát zadává cca 40 % objemu veřejných zakázek, regiony 20 % a státní podniky 40 % zakázek. Ve Francii činí objem veřejných zakázek přibližně 120-140 miliard € ročně, tj. 10% HDP.

Právní rámec v oblasti veřejných zakázek je upraven zákonem o veřejných zakázkách v Code des marchés publics.

U menších zakázek je způsob zveřejnění a zadání veřejné zakázky ponechán na zvážení zadavatele. Zpravidla se zveřejňují v regionálním tisku, na internetových stránkách či vývěskou. Oznámení o nich mohou být převzata do komerčních internetových databází (viz. níže). 

Větší zakázky má zadavatel povinnost zveřejnit v úředním věstníku veřejných zakázek BOAMP, na jehož internetových stránkách jsou také uvedena pravidla týkající se veřejných zakázek a vyhledávací program zakázek podle klíčových slov, období i krajů.  

Největší zakázky je zadavatel povinen zveřejnit v Úředním věstníku Evropské Unie. Na internetu jsou jejich oznámení dostupná v databázi TED.  

Prahové hodnoty jednotlivých druhů veřejných zakázek a rozdíly v jejich zadávání jsou uvedeny na internetové stránce Procédures de marchés publics francouzské státní správy. 

Internetové portály pro elektronické vyhledávání veřejných zakázek: 

PLACE - oficiální věstník veřejných zakázek ministerstev a orgánů státní správy ve Francii   

BOAMP - databáze veřejných zakázek, vydávaných státem, armádou, místními orgány atd. V systému lze zadat specifický požadavek na vyhledání poptávky. 

FRANCE MARCHES - vyhlášená výběrová řízení z více než 300 regionálních novin, BOAMP, Úředního věstníku EU a více než 1 000 internetových stránek zadavatelů. 

MARCHÉS ONLINE -  vyhlášená výběrová řízení ze specializovaného tisku, regionálního tisku, úředních věstníků, ze soukromého i veřejného sektoru. Možnost zaregistrovat se jako potenciální dodavatel. 

MAXMILIEN - státní veřejné zakázky v regionu Île-de-France (Paříž a široké okolí) 

APProch - nová platforma pro vyhledávání státních zakázek a možnost registrace v databázi jako potenciální dodavatel 

Entreprises2024 - platforma pro vyhledávání aktuálních informací o státních zakázkách v rámci organizace OH 2024 v Paříži

Kde se zaregistrovat jako dodavatel a zvýšit své šance být osloven nákupčími firem či veřejného sektoru:

MAXMILIEN – databáze dodavatelů (včetně firem se sídlem v EU) pro státní veřejné zakázky v regionu Île-de-France (Paříž a široké okolí). 
OMNIKLES - databáze dodavatelů
MARCHÉS ONLINE -  možnost zaregistrovat se jako potenciální dodavatel 
Entreprises2024 - databáze dodavatelů Silex je pouze pro firmy s identifikačním číslem SIRET