па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Sekce ekonomického úseku ZÚ ČR v Minsku.

Slavnostní zahájení provozu česko-běloruského výrobního závodu CYLINDERS BEL v Orše

thumb

Dne 5. listopadu 2019 byl ve městě Orša ve Vitěbské oblasti slavnostně zahájen provoz česko-běloruského závodu na výrobu tlakových lahví CYLINDERS BEL, který je dceřinou společností české společnosti CYLINDERS HOLDING, a. s. Slavnostního… více ►

Česko-běloruská podnikatelská fóra v Minsku a ve Vitěbsku

thumb

Velvyslanectví České republiky v Bělorusku uspořádalo společně s Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS ve dnech 29. a 30. října 2019 v Minsku a ve Vitěbsku podnikatelská fóra, kterých se na české straně kromě zástupců EGAP a ČSOB… více ►

Náměstek Tlapa podpořil české exportéry v Bělorusku

thumb

Zástupci českých firem zajímajících se o běloruský trh se ve dnech od 28. do 31. října 2019 zúčastnili mise do Běloruska vedené náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Tlapou. Cesta byla realizována v rámci projektu na podporu ekonomické… více ►

Zástupci běloruských mlékáren se v ČR zajímali o české technologie

thumb

V reakci na oficiální účast českých firem na Mezinárodní specializované zemědělské výstavě „BELAGRO“ v Minsku se v říjnu uskutečnila incomingová mise zástupců běloruských mlékáren. Cesta byla financována v rámci projektu na podporu… více ►

Pracovní návštěva ministra zemědělství a potravinářství Běloruské republiky pana Anatolije Choťka v České republice

thumb

Ministr zemědělství a potravinářství Běloruské republiky pan Anatolij Choťko vykonal ve dnech 10. – 13. července 2019 pracovní návštěvu České republiky, během které jednal s ministrem zemědělství České republiky panem Miroslavem Tomanem. více ►

Velvyslanec Tomáš Pernický jednal s ministrem zemědělství a potravinářství Běloruské republiky panem Anatolijem Choťkem

thumb

O perspektivách dalšího rozvoje česko-běloruské spolupráce v oblasti zemědělství a potravinářství jednal dne 12. června 2019 velvyslanec České republiky v Běloruské republice Tomáš Pernický s nově jmenovaným ministrem zemědělství a… více ►

Česká účast na mezinárodní specializované výstavě BELAGRO 2019

thumb

Česká republika se již tradičně představila samostatnou expozicí na mezinárodní specializované výstavě BELAGRO 2019, která se konala v Minsku ve dnech 4. – 9. června 2019. více ►

Pracovní návštěva náměstka ministra zemědělství České republiky v Minsku

thumb

Náměstek ministra zemědělství České republiky pan Pavel Veselý vykonal ve dnech 3. – 5. června 2019 pracovní návštěvu Běloruské republiky, během které jednal o možnostech dalšího prohlubování česko-běloruské spolupráce v zemědělství a v… více ►

Běloruský mlékárenský průmysl: inspirace a nové příležitosti pro český podnikatelský sektor

thumb

V kontextu pokračujícího rozmachu odvětví běloruské mlékárenské výroby a probíhající diverzifikace dodávek mléčných výrobků se otevírají nové příležitosti pro české exportéry v oblasti modernizace běloruských mlékáren. více ►

České firmy by se mohly podílet na modernizaci čistíren odpadních vod v Bělorusku

thumb

Nové příležitosti se rýsují pro české podniky v Bělorusku. V zájmu podchycení současného exportního potenciálu uskutečnilo velvyslanectví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Asociací pro rozvoj infrastruktury, z.s. incomingovou… více ►

Konzultace s ekonomickými diplomaty 2019

thumb

Exportní konzultace s ekonomickými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade proběhnou letos 26. a 27. června vždy od 8:30 do 16:30 v Hale 2 PVA EXPO PRAHA Letňany (Beranových 667, Praha 18). více ►

Čeští exportéři se úspěšně prezentovali běloruským odborníkům

thumb

Ve dnech 10. až 15. května 2019 navštívila Českou republiku delegace vedená náměstkem ministra zemědělství a potravinářství Běloruska Igorem Brylo. Mise byla financována prostřednictvím projektu na podporu ekonomické diplomacie s cílem… více ►

Běloruští podnikatelé se v ČR zajímali o naše pivovarnictví

thumb

Ve dnech 23. až 26. dubna 2019 navštívila Českou republiku 12 členná delegace majitelů pivovarů, obchodů a restaurací vedená výkonným ředitelem Běloruského svazu pivovarů Vladislavem Skrebcovem. Cesta byla financována v rámci PROPED (projekty… více ►

Modernizace městské infrastruktury Běloruska - příležitost pro české podnikatele

thumb

V Bělorusku probíhá modernizace a diverzifikace ekonomiky, mimo jiné prostřednictvím tzv. „importozaměščenija“ (nahrazování dovozu), zlepšování kvality a konkurenceschopnosti svých výrobků. V této souvislosti vznikají nové… více ►

Podnikatelské prostředí v Bělorusku se zlepšuje

thumb

Běloruská vláda podniká konkrétní kroky směřující ke zlepšení investičního a podnikatelského prostředí v zemi. Po dvaceti letech ruší administrativní omezení na valutovém trhu. více ►

Přijetí českých podnikatelů náměstkem ministra bytového a komunálního hospodářství Běloruské republiky Vitalijem Smirnovem

thumb

Náměstek ministra bytového a komunálního hospodářství Běloruské republiky pan Vitalij Smirnov přijal dne 1. listopadu 2018 české podnikatele sdružené v Asociaci pro rozvoj infrastruktury. více ►

Nabídka pro české firmy

thumb

Českým firmám, které hledají obchodního partnera v Bělorusku nabízíme zdarma zveřejnění nabídky na ruskojazyčných stránkách zastupitelského úřadu, konkrétně v nové sekci „Nabídky českých firem". více ►

Souhrnná teritoriální informace 2018 - Bělorusko

thumb

Zpráva byla zpracována a aktualizována zastupitelským úřadem ČR v Minsku (Bělorusko) ke dni 20.05.2018 více ►

Podnikatelské fórum v Minsku / Grodnu

thumb

Kdy: 22.05.2018 - 23.05.2018  Kde: Minsk (22.5.2018, hotel President, od 10. hod.); Grodno (23.5.2018, SEZ Grodnoinvest, od 12. hod.)

Všichni zájemci jsou srdečně zváni na „Česko – běloruské podnikatelské fórum“ v Minsku / Grodnu. více ►

Mezinárodní výstavy pořádané v Bělorusku v roce 2018

thumb

Soupis mezinárodních výstav pořádaných v Bělorusku více ►

OECD zlepšuje hodnocení rizika Běloruska

thumb

Organizace zemí pro hospodářskou spolupráci a rozvoj s platností od 26. ledna 2018 přeřadila Bělorusko ze 7. do 6. rizikové kategorie. Pojištění českého exportu zlevní. více ►

Češi očistí odpadní vody v Brestu k 1000. výročí

thumb

8. června se uskutečnilo slavnostní zahájení první etapy rekonstrukce městských čistíren odpadních vod. Postaví je česká společnost Metrostav a.s. více ►

EGAP ruší specifický režim pojišťování vývozu do Běloruska

thumb

Exportní garanční a pojišťovací společnost zrušila specifický režim pro schvalování pojišťování exportu do Běloruska. více ►

Bělorusko na rozcestí: příležitost pro české firmy?

thumb

Hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi mají dlouholetou tradici. Již po druhé světové válce probíhala poměrně intenzivní a vzájemně výhodná spolupráce například v oblastech strojírenství, energetiky, zemědělství nebo železniční dopravy. Od vzniku… více ►