па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Informace o Bělorusku

Doporučení pro cesty do Běloruska

Na bělorusko - ruské státní hranici dochází k opakujícím se případům vracení občanů některých států včetně České republiky ruskými orgány zpět do Běloruska při pokusu hranici překročit.

Dle sdělení ruských orgánů nejsou bělorusko-ruské hraniční přechody určeny pro mezinárodní styk, neprobíhá zde systematická pasová kontrola a občané třetích států nejsou tudíž oprávněni bělorusko-ruskou hranici překračovat.

Popsaná situace na bělorusko-ruské hranici je v současné době předmětem jednání zástupců členských zemí EU (včetně ČR) s příslušnými ruskými úřady.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky do doby vyjasnění resp. vyřešení situace doporučuje necestovat do Ruské federace přes Bělorusko. Doporučení se týká pozemní, železniční i letecké dopravy. 


Do Běloruska je zakázáno dovážet narkotické a psychotropní látky  viz. http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=98203, (důrazně upozorňujeme na nulovou toleranci vůči přechovávání a užívání jakkoli malého množství jakýchkoli drog v Bělorusku) zařízení pro kouření opia a hašiše, tiskové a audiovizuální materiály nebo jiné nosiče s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit   zájmy Běloruska.

Fyzické osoby mohou vyvážet a dovážet léky obsahující narkotickou látku v množství nepřesahující třídenní potřebu a léky obsahující psychotropní látku v množství nepřesahující 90 dávek. Předpokladem řádného dovozu a vývozu těchto léků je předložení doprovodné dokumentace (lékařská zpráva, lékařský předpis).

Z Běloruska je zakázáno vyvážet narkotické a psychotropní látky tiskové a audiovizuální materiály nebo jiné nosiče s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruska. Dále je zakázán vývoz uměleckých předmětů a starožitností, rostlin a živočichů zapsaných do Červené knihy Republiky Bělarus, neopracovaných drahých kovů a kamenů.

Pro dovoz, vývoz či tranzit zbraní je nutné zvláštní povolení, které se vydává pouze sportovcům účastnícím se mezinárodních soutěží (na oficiální pozvání Ministerstva sportu a turistiky) a myslivcům oficiálně pozvaným na lov prostřednictvím Běloruské společnosti myslivců a rybářů nebo jiné myslivecké organizace.

Domácí zvířata je možno dočasně dovézt bez placení cla, ovšem je nutno je celně přihlásit.
Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Státního celního výboru Republiky Bělarus http://www.gtk.gov.by/ru/ podrobnější informace k dovozu zvířat na stránkách Hlavní veterinární správy http://www.mshp.minsk.by/.

Automobil lze do Běloruska bezcelně dovézt na dobu tří měsíců (dočasný dovoz – vremennyj vvoz). V případě potřeby je možno povolení k dočasnému dovozu na území Běloruska prodloužit; žádost o prodloužení je potřeba podat u celních orgánů před vypršením stávajícího platného povolení, jinak hrozí zabavení automobilu a vysoké pokuty. Řídit takto dovezený automobil smí na území Běloruska pouze osoba, na kterou je tento dočasný dovoz vyřízen. Dočasně dovezené vozidlo je nutno opět z Běloruska vyvézt před vypršením platnosti tohoto povolení; pokud řidič nestihne auto vyvézt v této lhůtě (byť jen kvůli dlouhé čekací době na hranici), mohou příslušné orgány Běloruska vozidlo konfiskovat.

Doporučujeme před cestou do Běloruska kontaktovat Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze pro ověření aktuálních informací  http://czech.mfa.gov.by/ru/.

 

Základní informace o Běloruské republice

Oficiální název země, rozloha, počet obyvatel, jazyk, hlavní město, nějvětší města, nejvyšší bod, časové pásmo, měna, národní TLD, klima, politický systém, členství v organizacích, telefonní předvolba, platební karty, státní symboly... více ►

Zimní čas

cas

Počínaje rokem 2011 nedochází v Bělorusku ke změně letního času na zimní. Časový posun tak představuje vůči ČR +2 hodiny v zimním období, +1 hodinu v letním období. více ►