па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Vízová činnost konzulárního oddělení

Vydávání víz pro občany Běloruska a Ruské federace zůstává i nadále omezeno z rozhodnutí Vlády ČR. více ►

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti

Změny ve vízové proceduře platné k 31.7. 2019

V souvislosti se změnami příslušných zákonů podáváme přehled změn, jež se přímo dotknou žadatelů o víza. Novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, a č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve… více ►

UPOZORNĚNÍ

„V souvislosti s probíhajícími legislativními změnami v oblasti povolování pobytů cizinců na území ČR dochází do doby skončení legislativního procesu k dočasnému pozastavení objednávání termínů příjmu žádostí o zaměstnaneckou kartu a… více ►

Příští zastávka - Česká republika

Rozhodování o žádostech o víza nad 90 dnů a o povolení k pobytu je dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v aktuálním znění, plně v kompetenci Ministerstva vnitra ČR, konkrétně jeho odboru azylové a migrační… více ►

Neplatnost cestovního dokladu

V souladu s § 116, pís. e) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, cestovní doklad, tj. i cestovní pas cizince, je neplatný, pokud fotografie v dokladu, tj. i v cestovním pasu cizince,… více ►

Aktuální stav na bělorusko - ruských hraničních přechodech

Velvyslanectví České republiky v Běloruské republice důrazně upozorňuje, že ruská strana neumožňuje cizím státním příslušníkům vstup na území Ruské federace pozemní cestou (vlakem, autobusem, osobním autem či pěšky) přes bělorusko-ruskou… více ►

Úprava registrace cizinců 2019

Od 2. ledna 2019 na jediném portálu elektronických služeb (portal.gov.by) správní řízení pro registraci cizích občanů a osob bez státní příslušnosti které se dočasně nacházejí v Běloruské republice, se provádí v elektronické podobě. Registrace… více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. Neposkytnutí takových údajů povede k zamítnutí žádosti. více ►

Bezvízový vstup na území Běloruska přes mezinárodní letiště v Minsku byl prodloužen na 30 dnů

Dne 24. července 2018 podepsal prezident Běloruska Výnos č. 295 o prodloužení bezvízového vstupu do Běloruské republiky na dobu do 30 dnů. Tato možnost se týká také občanů členských států EU a tudíž i České republiky. Prezidentský výnos nabyl… více ►

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 45), pod číslem 85/2018 Sb., volby do Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 5. října 2018 a sobotu 6. října 2018. Případné druhé kolo voleb proběhne v… více ►

MS ve fotbale - Vstup fotbalových fanoušků na území Běloruské republiky

Dohoda mezi Běloruskou republikou a Ruskou federací o vzájemném uznávání víz v době Mistrovství světa ve fotbale 2018 platná od 1. června 2018 usnadňuje vstup zahraničních fanoušků na území Běloruské republiky za následujících podmínek: více ►

MS ve fotbale - Ruská federace

Ve dnech 14. 6. – 15. 7. 2018 se v Ruské federaci uskuteční Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2018. Zápasy MS ve fotbale 2018 se budou konat v 11 ruských městech - Moskva, Sankt Petěrburg, Soči, Kazaň, Jekatěrinburg, Kaliningrad, Nižní… více ►

Podmínky legálního vysílání občanů třetích států do ČR k poskytování služeb v rámci EU

Za účelem informování české podnikatelské veřejnosti o rysech a rizicíh nezákonné praxe spočívající v předstíraném dočasném vysílání občanů třetích států, kteří jsou držiteli pobytových oprávnění vydaných jinými členskými státy (zejména Polskem)… více ►

Nový systém registrace o víza

Dne 27.11.2017 byl spuštěn nový systém registrace žadatelů o krátkodobá (schengenská) víza a dlouhodobé pobytové tituly. více ►

Informace

Ke dni 31. října 2017 končí provoz systému VISAPOINT. Od 1. listopadu 2017 objednávání termínu pro příjem žádosti o pobytové oprávnění prostřednictvím systému VISAPOINT nebude možné. více ►

Jak zjistit stav vaší žádosti?

Co se týče žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu podaných na zastupitelských úřadech ČR, informace o stavu řízení se neposkytují. Platí, že jakmile je o žádosti rozhodnuto, žadatel je kontaktován zastupitelským úřadem. Zastupitelský úřad… více ►

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Žadatel musí být podnikatel či významný představitel obchodní korporace, přičemž pokud je jejím společníkem, musí mít alespoň 30% podíl v této korporaci, a žadatel či příslušná korporace, kterou žadatel takto reprezentuje, hodlá uskutečnit v ČR… více ►

Povolení k dlouhodobému pobytu - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Vnitropodnikovým převedením se rozumí dočasné převedení cizince a) v rámci obchodní korporace do její pobočky v ČR, b) mezi mateřskou a dceřinou společností, nebo c) mezi dvěma dceřinými společnostmi téže mateřské společnosti. více ►

Povolení k dlouhodobému pobytu - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Vydává se cizincům, kteří byli původně převedeni z třetí země do jiné země EU a následně jsou z jiné země EU převáděni do ČR. Vnitropodnikovým převedením se rozumí dočasné převedení cizince a) v rámci obchodní korporace do její pobočky v ČR, b)… více ►

Mapy pracovišť OAMP MV a Služby cizinecké policie

V souladu úkolem „Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu“ zvěrějňuje ZÚ odkazy na webové stránky MV ČR obsahující mapu pracovišť OAMP MV a SCP PČR a další publikační informace pro cizince. více ►

Vízum nebo pobyt

Dlouhodobé vízum i povolení k dlouhodobému pobytu se udělují za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce. Obecně lze říci, že dlouhodobé vízum je určeno především pro cizince, jejichž délka pobytu na území ČR se pohybuje v řádu… více ►

Obecné vízové informace

Občané Běloruska podléhají pro krátkodobé (do 90 dnů) i dlouhodobé (nad 90 dnů) pobyty v ČR/schengenském prostoru vízové povinnosti. Žádost o schengenské (krátkodobé) vízum lze podat na zastupitelském úřadu ČR v Minsku, pokud je ČR jediným… více ►