па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Důležité kontakty, odkazy

Aktualizováno 21.01.2014

EU a Bělorusko

EU asistence Bělorusku
Externí vztahy EU Bělorusko
Východní partnerství
Evropská sousedská politika
Delegace EU v Bělorusku

Finanční nástroje vnější spolupráce EU ve vztahu k Bělorusku

 

Nadnárodní uskupení, kterých je BY členem

Výkonný výbor Společenství nezávislých států (SNS)
Euroasijské ekonomické společenství (EAEC, ЕврАзЭС)

 

Celní unie Běloruska, Kazachstánu a Ruské federace

Euroasijská hospodářská Komise Běloruska, Kazachstánu a Ruské federace
Celní sazebník Celní unie Běloruska, Kazachstánu a Ruské federace
Technická regulace (zboží podléhající povinné certifikaci) na území CU
Sanitárně-epidemiologický dohled (kontrola) na hranici a celním území CU
Veterinární dohled (kontrola) na území CU
Fytosanitární kontrola (dohled) na území CU

 

Státní instituce

Rada ministrů Běloruska

Ministerstvo průmyslu Běloruska
Ministerstvo zahraničních věcí Běloruska
Ministerstvo stavebnictví a architektury Běloruska
Ministerstvo bytového a komunálního hospodářství Běloruska
Ministerstvo financí Běloruska
Ministerstvo dopravy a komunikací Běloruska
Ministerstvo informatiky Běloruska
Ministerstvo ekonomiky (hospodářství) Běloruska
Ministerstvo obchodu Běloruska
Ministerstvo zemědělství Běloruska
Ministerstvo přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí Běloruska
Ministerstvo energetiky Běloruska
Ministerstvo lesního hospodářství Běloruska
Ministerstvo zdravotnictví Běloruska

Národní statistický výbor Běloruska
Státní výbor pro vědu a technologie Běloruska
Státní celní výbor Běloruska
Státní výbor majetku Běloruska
Státní vojensko-průmyslový výbor Běloruska

Národní banka Běloruska

Nejvyšší hospodářský soud Běloruska

Burzy

Běloruská burza valuty a cenných papírů
Běloruská univerzální zbožová burza

 

Hospodářské komory, svazy podnikatelů

Běloruská obchodně-průmyslová komora, oddělení Brest, Gomel, Grodno, Minsk, Mogilev, Vitebsk
Běloruský svaz podnikatelů
Minský svaz podnikatelů a zaměstnavatelů

 

Databáze běloruských firem

B2B portál - žluté stránky Běloruska
Business-Inform
BelarusInfo.by
Běloruští výrobci na BelBusiness portálu
ALTA.by - běloruský Seznam
Export.by - portál běloruských exportních firem

Top 100 akciových společností Běloruska 2012

 

Investice a privatizace

Národní investiční a provatizační agentura
Svobodné ekonomické zóny - Brest, Gomel-Raton, Grodnoinvest, Minsk, Mogilev, Vitebsk

Investar.by - portál (investiční projekty, investiční aukce, komerční nemovvitosti)


Investiční projekty
Přehled klíčových investičních projektů státního významu s realizací v roce 2013
Investiční projekty podniků státního koncernu petrochemie Belněftěchim
Investiční projekty podniků státního koncernu lehkého průmyslu Bellegprom
Investiční projekty Ministerstva průmyslu Běloruska
Investiční projekty Vitebské oblasti
Investiční projekty Brestské oblasti
Investiční projekty Grodněnské oblasti
Investiční projekty Minské oblasti
Investiční projekty Mogilevské oblasti
Investiční projekty Gomelské oblasti

 

Státní zakázky, tendry, nákupy

ICETrade - databáze státních zakázek a tendrů
Tendry v běloruské energetice (OAO Belenergosnabkomplekt)

 

Právo a podnikání

Pravo.by - národní portál legislativy
Nařízení prezidenta Běloruska
Advokátní kanceláře (běloruské i české se znalostí místního prostředí)
Podnikání v Bělorusku 2013

 

Výstavy a veletrhy

Asunta - pořádání výstav
BelExpo - pořádání výstav
BelInterExpo - pořádání výstav
Expoforum - pořádání výstav
Green Expo - pořádání výstav
MinskExpo - pořádání výstav
T&C - pořádání výstav

 

Patenty

Euroasijská patentová organizace - registrace pro celé SNS
Národní centrum intelektuálního vlastnictví - patenty, obchodní značky, autorská práva

 

Certifikace, standardizace, metrologie a zkušebnictví - na národní úrovni

Gosstandart - Státní výbor standardizace Běloruska
Národní fond technických norem Běloruska - databáze technických řádů, kodexů, standardů, technických norem
Republikové centrum hygieny, epidemiologie a všeobecného zdraví - státní registrace (Celní unie)
RUP Centrum posudků a zkoušek ve zdravotnictví
Republikové centrum certifikace a expertízy licenzování typů činnosti - certifikace zboží a služeb na požární bezpečnost
Odbor veterinárního a potravinářského dozoru Ministerstva zemědělství a potravinářství Běloruska
Gospromnadzor - dohled za bezpečností práce v průmyslu, převozem nebezpečných nákladů

 

Oborové ústavy, asociace, svazy

Asociace běloruských bank
Asociace mezinárodních autmobilových přepravců BAMAP
Republiková asociace lesního průmyslu
Ústav masného a mléčného průmyslu
Vědecko-praktické centrum Národní akademie věd Běloruska v oblasti potravin
Vědecko-výzkumný ústav BELNIIS v oblasti stavebnictví

 

Regiony

Brestská oblast

Brestský oblastní výkonný výbor
orgán výkonné moci Brestské oblasti.

Brestské oddělení Běloruské obchodně-průmyslové komory
vyhledává partnery pro spolupráci, organizuje obchodní setkání, nabízí služby v oblasti zahraničních hospodářských vztahů. Má pobočky v Baranoviči, Pinsku, Berjoze, Ivaceviči, Kobrinu, Luninci.

Svobodná ekonomická zóna Brest
jedna ze šesti svobodných ekonomických zón na území Běloruska.

Gomelská oblast

Gomelský oblastní výkonný výbor
orgán výkonné moci Gomelské oblasti.

Gomelské oddělení Běloruské obchodně-průmyslové komory
vyhledává partnery pro spolupráci, organizuje obchodní setkání, nabízí služby v oblasti zahraničních hospodářských vztahů. Má pobočky v Žlobinsku, Mozyru, Světlogorsku, Rečici, Rogačevě.

Gomelská oblast investorům
portál věnovaný investičnímu potenciálu oblasti.

Grodněnská oblast

Grodněnský oblastní výkonný výbor
orgán výkonné moci Grodněnské oblasti.

Minská oblast

Minský oblastní výkonný výbor
orgán výkonné moci Minské oblasti.

Mogilevská oblast

Mogilevský oblastní výkonný výbor
orgán výkonné moci Mogilevské oblasti.

Vitebská oblast

Vitebský oblastní výkonný výbor
orgán výkonné moci Vitebské oblasti.

Vitebský oblastní územní fond státního majetku
je územním orgánem Státního výboru majetku Běloruska pro Vitebskou oblast v záležitostech realizace státní politiky pokud jde o řízení, nakládání státním majetkem, nacházející se v republikovém vlastnictví, jeho odstátnění a privatizaci; a dále orgánem Vitebského oblastního výkonného výboru v otázkách řízení, nakládání, odstátnění a privatizace státního majetku, nacházejícího se v komunálním vlastnictví Vitebské oblasti.
Vhodný kontakt v případě zájmu pořídit si v oblasti nemovitost, vložit kapitál, stát se vlastníkem akcií, získat podrobné informace o prodávaných objektech.

Svobodná ekonomická zóna Vitebsk
jedna ze šesti svobodných ekonomických zón na území Běloruska.

Vitebské oddělení Běloruské obchodně-průmyslové komory
vyhledává partnery pro spolupráci, organizuje obchodní setkání, nabízí služby v oblasti zahraničních hospodářských vztahů. Má pobočky v Polocku, Orše, Lepeli, Novolukomli a Glubokoe.

 

Státní programy rozvoje (ekonomiky, sektorů, oborů)

Přehled státních a republikových programů na rozvoj jednotlivývh sektorů a oborů hospodářství na období 2011-2015

 

Informační (oborové) zdroje, portály

Belwood.by - běloruský lesní portál
InfoBank - portál o bankovnictví
Web-energo.by - portál pro energetiky
Providers.by - portál poskytovatelů internetu

 

Oborové časopisy

Современное строительство (Мастерская) - stavebnictví
Энергетическая стратегия - energetická strategie

 

Ostatní

Oficiální stránky Běloruska
Mapa města Minsk

přílohy