па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální vztahy v hospodářské oblasti

Smíšená komise a její pracovní skupiny

Na základě mezivládní Dohody mezi vládou České republikya vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci ze dne 22.01.2009 byla zřízena Česko-běloruská Smíšená komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (dále Komise).

Komise zasedá na úrovni náměstků ministrů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zahraničních věcí Běloruské republiky. Její 9. zasedání se uskutečnilo ve dnech 16.-17. května 2017 v Praze.

V rámci Komise zahájily svou činnost pracovní skupiny komise, konkrétně:

  • Pracovní skupina pro spolupráci v oblasti energetiky, ropného a plynárenského komplexu a paliv, vedená na české straně ředitelem odboru plynárenství a kapalných paliv Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
  • Pracovní skupina pro spolupráci v oblasti strojírenství, vedená na české straně vedoucím oddělení průmyslové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
  • Pracovní skupina pro spolupráci v oblasti dopravy v gesci Ministerstva dopravy ČR.
  • Pracovní skupina v oblasti zemědělství, v gesci Ministerstva zemědělství ČR.
  • Pracovní skupina pro vědecko-technickou a inovační spolupráci v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kromě pracovních skupin Komise regulérně zasedá také česko-běloruské Smíšené komise pro automobilovou dopravu v gesci Ministerstva dopravy ČR.