па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Ekonomický úsek

Ekonomický úsek (EÚ) v Minsku byl zřízen v říjnu 2000 a je integrální součástí velvyslanectví. Posláním EÚ je vytvářet podmínky pro zlepšování exportní a investiční pozice ČR v Bělorusku.

K jeho hlavním úkolům patří:

  • napomáhat českým podnikatelským subjektům, hospodářským komorám, oborovým svazům, asociacím a aliancím při orientaci na běloruském trhu;
  • vyhledávat exportní, investiční a privatizační příležitosti v Bělorusku a zprostředkovávat je podnikatelské veřejnosti prostřednictvím portálu BusinessInfo.cz;
  • asistovat českým podnikům při navazování kontaktů (zejména se státními podniky) v Bělorusku;
  • přispívat k realizaci úkolů vyplývajících z činnosti Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi ČR a Běloruskem a jejích pracovních skupin;
  • podílet se na organizaci a průběhu oficiálních prezentací ČR na mezinárodních veletrzích a výstavách, oborových prezentací a podnikatelských misích;
  • zpracovávat informace o hospodářském vývoji Běloruska, bilaterální i multilaterální relaci (zejména vstup Běloruska do WTO, účast v programu Východního partnerství, členství v v Eurasijské hospodářské unii) a průběžně aktualizovat Souhrnnou teritoriální informaci;
  • mapovat legislativní předpisy, daňový systém, investiční prostředí, problematiku certifikací apod.;
  • napomáhat orgánům státní správy při plnění jim stanovených úkolů ve vztahu k Bělorusku.

 

Kontakt:

Ivan Galat
obchodní rada velvyslanectví ČR v Bělorusku
Tel.: +375 17 2945187
Fax: +375 17 2945199
E-mail: commerce_minsk@mzv.cz
Web: http://www.mzv.cz/minsk