па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Nejčastěji kladené dotazy

Kde se mohu dozvědět základní informace o Bělorusku?
EÚ ve spolupráci s dalšími úseky zastupitelského úřadu aktualizuje 2x ročně dokument s názvem Souhrnná teritoriální informace – Bělorusko. Ta je rozdělená na následující tematické okruhy: základní informace o teritoriu, vnitropolitická charakteristika, zahraničně politická orientace, ekonomická charakteristika země, finanční a daňový sektor, zahraniční obchod, obchodní a ekonomická spolupráce s ČR, základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu, investiční klima, očekávaný vývoj. Dokument je publikován na portále Export.cz nebo BusinessInfo.cz, konkrétně teritoriální stránce věnované Bělorusku. Další informace lze nalézt v sekci „Teritoriální informace“.

Může mi EÚ pomoci ve vyhledání obchodních kontaktů?
Vzhledem k rozsáhlé agendě a omezenému časovému fondu EÚ (1 osoba) je nutné, aby tuto činnost prioritně řešily oddělení zahraničního obchodu českých firem. Snahou EÚ je nasměrovat české společnosti na místa a zdroje, kde mohou požadované obchodní kontakty samostatně vyhledat nebo získat. Podrobnější informace naleznete v sekci „Jak najít obchodního partnera“. Součinnost EÚ lze využít zejména při konkrétních jednáních se státními orgány, významnými firmami, na cílených prezentacích apod.

Kde se mohu dozvědět o výši dovozních cel do Běloruska?
V souvislosti se vznikem Celní unie Běloruska, Kazachstánu a Ruské federace (dále CU), platí na území všech tří zemí jednotný celní sazebník. Ten je publikován na webových stránkách Euroasijské Komise.

Může mi EÚ pomoci se zajištěním víz pro běloruské obchodní partnery?
Udělování víz (i pro podnikatele) je jednoznačně v kompetenci konzulárního oddělení zastupitelského úřadu. EÚ primárně neposkytuje konzultace k podmínkám udělování víz (informace jsou uvedené na stránkách ZÚ), není prostředníkem k předávání dokumentů mezi firmou a konzulárním oddělením, stejně jako nemá vliv na urychlení procedury schvalování víz nebo jejich konečné schválení.

Které zboží podléhá povinné certifikaci?
Problematika je řešena v rámci Souhrnné teritoriální informace Běloruska.

Kde lze nalézt přehled činností, které vyžadují získání licence?
Základním legislativním dokumentem je Nařízení prezidenta č. 450 z roku 2010. Jeho součástí je přehled činností, které podléhají licenčnímu řízení + kompetentní orgán (ministerstvo) pověřený vydáním příslušné licence.

Jakým způsobem je řešena problematika certifikace, sanitárních, veterinárních a fytosanitýrních kontrol v Bělorusku?
Problematika je popsána v rámci Souhrnné teritoriální informace Běloruska.

přílohy