Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Hlasovací pozice ČR v OSN o rezoluci v boji proti glorifikaci nacismu a neonacismu

 

V podání z listopadu 2015 bylo požádáno o vyjádření k hlasovací pozici České republiky k ruskému návrhu rezoluce 3. výboru 70. Valného shromáždění OSN v boji proti glorifikaci nacismu a neonacismu (Combatting glorification of Nazism, neo-Nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance).

Zmíněná rezoluce byla přijata v hlasování s výsledkem 126 pro – 4 proti (USA, Kanada, Ukrajina, Palau) – 53 abstencí. K zemím, které se zdržely hlasování, patřily všechny členské státy EU včetně České republiky. K tomuto postoji vedla Českou republiku skutečnost, že do konečného textu nebyla Ruskou federací, podobně jako v minulých letech, zahrnuta řada zásadních návrhů předložených jménem Evropské unie. EU byla nucena konstatovat, že nehledě na její připomínky text i nadále klade důraz na politicky motivovaná témata, která nesouvisí s bojem proti rasismu, xenofobii a netoleranci a nespadají do agendy lidských práv, které se 3. výbor Valného shromáždění OSN v souladu se svým mandátem věnuje. Z těchto důvodů se všechny členské státy EU rozhodly, stejně jako tomu bylo v loňském roce, abstenovat.

I nadále jsme s našimi partnery v rámci EU přesvědčeni o tom, že všem projevům rasistických a xenofobiích ideologií lze čelit prostřednictvím - v naší předchozí odpovědi zmiňovaného -  komplexního přístupu, zejména pak cestou důsledné implementace závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace a odpovídajícími kroky v oblasti vzdělávaní, osvěty a podpory dialogu.

.