Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb. - řazení dle abecedy

 

V souladu s §5 odst.3 zákona 106/1999 Sb. zveřejňujeme poskytnuté informace. Zvolte výběrem písmen abecedy téma.

*  | A - B  | C - D  | E - F  | G - I  | J - L  | M - N  | O - P  | Q - S  | T - U  | V - Z

Informace o vedoucích úřednících ministerstva

„Dobrý den, rád bych vás jako Ministerstvo zahraničí požádal o informace na základě zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Rád bych se dotázal na informace týkající se všech… více ►

Stanovisko k výjimce z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o stanovisko k výjimce z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti, konkrétní k pojmu… více ►

Age management na MZV

Akce proti tzv. Islámskému státu (IS)

MZV ČR nemůže potvrdit ani vyvrátit zprávy prezentované na serveru provnizpravy.cz. Akce proti tzv. Islámskému státu (IS) neprobíhají pod vedením NATO, ale v rámci tzv. aliance/koalice proti IS.… více ►

Akreditace cestovních kanceláři

Používaná pravidla, metodika více ►

Akreditace pracovníka organizace IHCR v ČR

Akreditace pro osobu velvyslance IHCR

Aktuální Oběžník pro udělování víz

Aktuální problémy odpovědnosti za průtahy ve správním řízení

Anonymizované pracovní smlouvy zaměstnanců českých zastupitelských úřadů v Číně

Aplikace zákona o státní službě na MZV ČR

Archivní fondy o dokumentaci státních hranic

Arms Trade Treaty – ratifikace smlovy v ČR a země, které odmítly přístoupení

Atlantic Resolve – Atlantické odhodlání

Bylo zahájeno jednání o průjezdu těchto jednotek přes území státu (na MO, výbor obrany a bezpečnosti parlamentu, dostalo MZ oficiální žádost americké strany? více ►

Austrálie – dohoda Working Holiday (pracovní prázdniny)

Databáze DROZD

Databáze DROZD

Žádost ze dne 13.11.2021 více ►

Dialog bez tabu

Diplomacie a mezinárodní vztahy

Podklady pro studium více ►

Diplomatická radiová stanice

Žádám o poskytnutí následujících informací: 1. Provozuje nebo v minulosti provozovalo Ministerstvo zahraničních věcí diplomatickou rádiovou stanici určenou pro komunikaci s ambasádami v zahraničí… více ►

Diplomatické mise jiných států mimo území Prahy v r. 2000

Diplomatické pasy

Žádost ze dne 3.11.2021 více ►

Diplomatický sbor RF a ČR

Žádost ze dne: 16.6.2020 více ►

Diskriminace při uplatňování restitučních nároků

Žádost ze dne 11. ledna 2018. více ►

Dlouhodobý pobyt, dlouhodobá víza a systém Visapoint na ZÚ Hanoj

Dobrovolnická činnost ve Velké Británii

Dočasný pobyt českého občana na českém velvyslanectví v Koreji

„- Jakou částku zaplatil pan MUDr. Ivo Kašpárek za pobyt a stravu (za 1 den) v Koreji, kde byl od dubna roku 2023 vyšetřován ohledně obtěžování tamní hygieničky? - Jak dlouho byl v… více ►

Dodání zbraní původem z ČR tzv. rebelům v Sýrii

Žádost ze dne 13. 9. 2017 více ►

Dodavatelé elektrické energie a plynu pro MZV

množství, odběrná místa a ceny energií a rok 2010 více ►

Dodržování § 81 zákona o zaměstnanosti

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám tímto o poskytnutí níže specifikovanou informaci: Jak plní… více ►

Dohoda mezi Českou republikou a Austrálií a Kanadou o vízech k pracovní dovolené

Dohoda mezi Českou republikou a Austrálií o vízech k pracovní dovolené

Dohoda mezi MZV a MPaO v oblasti prosazování ekonomických zájmů ČR

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o vzájemném poskytnutí pozemků

Žádost ze dne 29. 4. 2019. více ►

Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi ČSFR a Nizozemským královstvím

Dokumenty o přípravě a uzavření dohody více ►

Dohoda o uspořádání určitých otevřených nároků

se státy Kanda, Velká Británie, Německo, Rakousko, Švýcarsko (obdobná jako s USA) / Odškodnění za konfiskaci majetku po roce 1945 příslušníků rodu Colloredo Mannsfeld více ►

Dohoda z Rambouillet - uložení smlouvy

Dohody o globálním odškodnění

Doklady a další náležitosti pro cestu do Řecka

Doklady pro cestu do Holandska

Doklady pro cestu do Kanady

Doklady pro cestu na Maltu

Doklady pro cesty do Lotyšska

Doklady pro nezletilé občany Slovenska při cestě do ČR

Doklady pro pobyt dětí na Slovensku

Doklady pro sňatek v zahraničí

Dokument č. 9

Dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Počítačové vzdělávání pro zaměstnance MZV ČR" více ►

Dokumenty k jednání o uzavření Dohody mezi ČR a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Žádost o poskytnutí veškerých existujících dokumentů k jednání o uzavření Dohody mezi ČR a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, jež byla podepsána dne 15. června 2001 a… více ►

Dokumenty o stavu lidských práv v ČR za rok 2012

Dokumenty pro cestu na dovolenou

Doplňující informace k nákladům na ostatní služby a ostatní náklady z činnosti na rozvahovém účtu 518 a 549 v roce 2012

Doporučení k cestám do zahraničí

Doporučení na cesty do Číny

Doručení žádosti o náhradu škody na MZV

Žádost ze dne 31. 10. 2017. více ►

Doručování v zahraničí ve věcech správní trestání, resp. ve věcech přestupku

Stanovisko MZV více ►

Dotace Agrofert

Žádost ze dne 27.1.2021 více ►

Dotace pro organizaci „Člověk v tísni“

Žádost ze dne: 9.6.2021 více ►

Dotace pro Palestinu

Dotační tituly

Jaké dotační tituly byly vyhlášeny a realizovány v roce 2015 z rozpočtové kapitoly 306 MZV a jim zřizovanými organizacemi? Žádost o seznam 10 příjemců jednotlivých dotačních titulů vyhlášených a… více ►

Dotaz k Filipínám

Žádost ze dne 1.8.2021 více ►

Dotaz k uveřejněné zprávě - Dočasné pozastavení dlouhodobých víz pro žadatele z Vietnamu

Žádost ze dne 20. 7. 2018. více ►

Dotaz k V. Orbánovi

Žádost ze dne 1.7.2021 více ►

Dotaz na důvod odvolání diplomatky ze zastupitelského úřadu

žádost ze dne 13. 2. a 11. 3. 2020 více ►

Dotaz na Ing. Kamila Bednáře

Dotaz na neziskové organizace a poskytnuté dotace

Žádost ze dne: 7.4.2021 více ►

Dotaz na příbuzného - bývalého pracovníka MZV

„Dobrý den, můj otec xxx xxx, nar. xxx. xxx xxx, pracoval jako řidič na MZV v 60 letech. Pokud archivujete dokumenty bývalých pracovníků, ráda bych se podíla (překlep žadatelky,… více ►

Dotaz na příbuzného z Německa

„Dobrý den, hledám svého strýce XXX. Ještě za totality emigroval do Německa, kde přijal německé státní občanství. Vzhledem k tomu že se narodil kolem roku 1940 je možné, že již nežije.… více ►

Dotaz na schengenské vízum za účelem zaměstnání

Dotaz na spolek Nesehnutí

Žádost ze dne 30.9.2021 více ►

Dotazy k RK MZV

Žádost ze dne 26. 2. 2019. více ►

Dotazy k rozpočtu MZV, počtu zaměstnanců, platům, zastoupením ČR v zahraničí atd.

Dotazy k Visapoint a žádostem o povolení k pobytu

Žádost ze dne 11. 9. 2017 více ►

Dotazy ohledně pana Vratislava Mynáře na summitu NATO ve Walesu

Dovoz alkoholických nápojů/piva do zemí EU

Dovozu automobilu Tatra 603 z Ukrajiny do České republiky.

DP Československé zahraniční politiky v letech 1968-1989

Druhá ruská (neexistující) nóta

Žadateli byla doručena níže uvedená informace, že „Nóta vlády RF vládám ČR a SR - Vzhledem na aktivní a věčné podpoře Ukrajiny a jejího nelegálního vedení latentními zbraněmi RF bere na… více ►

Důchodové pojištění při doprovodu chotě na zahraniční misi

.