Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Výroční přehledy

 

Shrnující přehled rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v roce 2022

Přiložen je graficky zpracovaný stručný přehled aktivit a výsledků zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v roce 2022. více ►

Informace a zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci v roce 2022

Informaci o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v roce 2022 projednala 28. června vláda. Materiál přináší přehled o realizaci Plánu ZRS, asistenčních programů pro… více ►

Přehled rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v roce 2021

thumb

Na zahraniční rozvojovou spolupráci v gesci MZV a České rozvojové agentury bylo v roce 2021 vynaloženo přes 758 mil. Kč, na humanitární pomoc 144 mil. Kč. V přiloženém přehledu se můžete seznámit… více ►

Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v roce 2021

Materiál, který byl předložen na zasedání vlády 8. června, obsahuje textový a projektový přehled o rozvojových, transformačních a humanitárních aktivitách MZV, České rozvojové agentury a dalších… více ►

Shrnujicí přehled rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR 2020

V návaznosti na schválení dokumentu "Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v roce 2020" vládou připravilo MZV stručný shrnující přehled celkového… více ►

Informace o rozvojové spolupráci a humanitární pomoci ČR v roce 2020

Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci České republiky v roce 2020 podává přehled rozvojových, humanitárních a transformačních aktivit v gesci Ministerstva… více ►

Shrnujicí přehled rozvojového úsilí ČR 2019

V návaznosti na schválení Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v roce 2019 připravilo MZV stručný shrnující přehled celkového rozvojového úsilí ČR v daném… více ►

Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v roce 2019

Materiál podává informaci o rozvojových, transformačních a humanitárních aktivitách ČR, které byly v roce 2019 realizovány v zahraničí ze strany MZV, České rozvojové agentury i některých dalších… více ►

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) ČR za rok 2018

Oficiální rozvojová pomoc České republiky poskytnutá v roce 2018 dosáhla výše 6,639 miliardy Kč (305,53 milionů USD) a činila 0,13 % HND. více ►

Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v roce 2018

Informace poskytuje přehled o naplnění Plánu ZRS na rok 2018, dále o realizaci usnesení vlády na obnovu Afghánistánu, Iráku, Sýrie a Ukrajiny a o dalších rozvojových a humanitárních aktivitách. více ►

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) ČR za rok 2017 - grafický přehled

Oficiální rozvojová pomoc České republiky poskytnutá v roce 2017 dosáhla výše 7,1 mld. Kč a činila 0,15 % HND. více ►

Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v roce 2017

Dne 19. června 2018 vláda projednala Informaci o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci České republiky v roce 2017, která vedle naplnění Plánu ZRS na rok 2017 obsahuje… více ►

Podklady k ODA 2017

Statistické výkaznictví Oficiální rozvojové pomoci (ODA) za rok 2017 tvoří MZV v součinnosti s Českou rozvojovou agenturou a s dalšími poskytovateli veřejných prostředků na rozvojové aktivity ve… více ►

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) ČR za rok 2016

Oficiální rozvojová pomoc České republiky poskytnutá v roce 2016 dosáhla výše 6,4 mld. Kč a činila 0,14 % HND. více ►

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2016

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2016 poskytuje přehled o bilaterální rozvojové spolupráci realizované dle Plánu ZRS a dalších dvoustranných i mnohostranných aktivitách… více ►

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) ČR za rok 2015

V návaznosti na dokončení statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci (ODA) poskytnuté Českou republikou v roce 2015 MZV zveřejňuje statistický přehled ODA za poslední léta. více ►

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2015

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2015 poskytuje přehled o bilaterální rozvojové spolupráci realizované dle Plánu ZRS a dalších dvoustranných i mnohostranných aktivitách… více ►

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) ČR za rok 2014

Česká ODA za rok 2014 dosáhla výše 4,4 miliardy Kč, což představuje ve srovnání s loňským rokem navýšení o 279 miliónů Kč. Mezinárodně sledovaný a srovnatelný ukazatel ODA / HND zůstává stejný… více ►

Publikace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2013

Ministerstvo zahraničních věcí ČR připravilo publikaci o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2013 obsahující souhrnné informace o rozvojových aktivitách ČR. více ►

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR za rok 2013

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2013 podává přehled o bilaterální rozvojové spolupráci realizované dle Plánu ZRS a dalších dvoustranných i mnohostranných aktivitách… více ►

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR a statistický přehled DAC za rok 2012

Informace o ZRS ČR v roce 2012 přináší přehled bilaterální rozvojové spolupráce realizované podle příslušného Plánu ZRS i dalších dvoustranných i mnohostranných aktivit realizovaných Českou… více ►

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR a statistický přehled DAC za rok 2012

Informace o ZRS ČR v roce 2012 přináší přehled bilaterální rozvojové spolupráce realizované podle příslušného Plánu ZRS i dalších dvoustranných i mnohostranných aktivit realizovaných Českou… více ►

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR a statistický přehled OECD-DAC za rok 2011

Informace o ZRS ČR v roce 2011 přináší přehled bilaterální rozvojové spolupráce realizované podle příslušného Plánu ZRS i dalších dvoustranných i mnohostranných aktivit realizovaných Českou… více ►

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2010

Informace o ZRS ČR v roce 2010 přináší přehled jak bilaterální rozvojové spolupráce realizované podle Plánu ZRS na rok 2010, tak dalších aktivit, které jsou započitatelné jako oficiální rozvojová… více ►

.