Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dotace pro organizaci „Člověk v tísni“

 

Žádost ze dne: 9.6.2021

Dotaz:

1. Jaké částky v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím byly poskytnuty v letech 2018, 2019 a 2020 pro: Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 257 55 277.

Dle veřejných zdrojů (bez možnosti ověření žadatelem) mělo jít v roce 2020
 o částku 190.969.256 Kč.

2. Je částka, poskytnutá jako informace dle bodu 1 této žádosti, částkou integrovanou? Integrovanou ve smyslu, zda jde o SOUČET všech částek poskytnutých pro Člověka v tísni, o.p.s. v uvedených třech letech státem (Českou republikou) prostřednictvím jednotlivých poskytovatelů dotací ze státního rozpočtu?

Pokud nejde o částku integrovanou, bude žadatel vycházet z toho, že částka, poskytnutá jako informace dle bodu 1 této žádosti, je částkou poskytnutou výhradně (pouze) Ministerstvem zahraničních věcí.

3. Lze částky v uvedených třech letech poskytnutých Člověku v tísni, o.p.s. vnitřně členit?

Členit ve smyslu, na jaký účel (oblast) byly poskytnuty? Pokud lze členit, žádá se informace o výši dílčích částek pro konkrétní účel (hlavní oblast).

odpověď k bodu 1)

MZV poskytlo organizaci Člověk v tísni v rámci dotační politiky nestátním neziskovým organizacím v roce 2018 částku 31,236.821 Kč, v roce 2019 částku 39,441.558 Kč a v roce 2020 částku 40.629.680,99 Kč.

odpověď k bodu 2)

MZV poskytlo  v roce 2020 částku 40.629.680,99 Kč.

odpověď k bodu 3)

2018

Zahraniční aktivity/Humanitární pomoc                17,000.000,-

Projekty transformační spolupráce                          14,166.821,-

Festival Jeden svět (Brusel)                                           70.000,-

 

2019

Zahraniční aktivity/Humanitární pomoc                30,045.659,-

Projekty transformační spolupráce                            9,395.899,-

 

2020

Zahraniční aktivity/Humanitární pomoc                25,000.000,-

Projekty transformační spolupráce                          15.629.680,99,-

.