Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Lokální transformační projekty

 

Lokální transformační projekty (LTP) jsou projekty na podporu lidských práv a demokracie realizované místními nevládními organizacemi v součinnosti s českým zastupitelským úřadem v dané zemi.

Projekty mohou probíhat v jakékoliv zemi světa, realizátorem musí být místní nestátní nezisková organizace. Projekt se dále musí týkat jednoho z prioritních témat Programu transformační spolupráce:

1. občanská společnost včetně obránců lidských práv,

2. svoboda projevu a přístupu k informacím, včetně svobody médií,

3. rovná politická a veřejná participace,

4. budování institucí právního státu,

5. rovnost a nediskriminace,

6. ochrana lidských práv v tématech spojených se zaměstnaností a životním prostředím.

V souvislosti s členstvím Česka v některých mezinárodních iniciativách je zvláštní důraz kladen na podporu nezávislých médií.  

Výzva pro předkládání projektů je zveřejňována zpravidla v září/říjnu každého roku. O otevření výzvy rozhoduje vždy příslušný zastupitelský úřad s přihlédnutím k místním podmínkám, bezpečnostní situaci a českým prioritám v teritoriu.

Pro více informací o programu mohou potenciální realizátoři kontaktovat příslušný zastupitelský úřad. 

.