Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Partneři

 

ADRA

adra

ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi. Je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA působící ve více než 100 zemích světa. více ►

Agora Central Europe

agora

Agora CE je nevládní organizace, která usiluje o upevňování demokratických principů ve společnosti, zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou… více ►

Arnika

thumb

Arnika je česká nezisková organizace, která od roku 2001 spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Za své poslání si vytyčili chránit přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma… více ►

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

amo_1

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace věnující se výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO je přispívat k hlubšímu porozumění… více ►

Barmské centrum Praha

bcp

Barmské centrum Praha (BCP) je nezisková nevládní organizace se sídlem v České republice. Jejím cílem je obnovit mír, právo, demokracii a lidská práva v Barmě/Myanmaru. více ►

CEELI

thumb

CEELI Institut je nezávislá nevládní nezisková organizace, zaměřená na posilování vlády práva prostřednictvím mezinárodních tréninků a vzdělávání. více ►

Člověk v tísni

clovek_v_tisni

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a… více ►

DEMAS

demas

DEMAS je asociace českých nevládních organizací, které se soustředí na podporu základních lidských práv, demokracie, občanské společnosti, svobodných médií, dobrého vládnutí a vlády práva ve… více ►

Diakonie ČCE

diakonie

Diakonie ČCE je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů humanitární pomoci a sociálních služeb v České republice. Zároveň je součástí mezinárodní platformy Eurodiakonie a má partnery po celém… více ►

EUROPEUM

europeum_1

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nezávislý think-tank, který se zaměřuje na otázky evropské integrace. Má za cíl přispívat k dlouhodobému rozvoji demokracie, bezpečnosti,… více ►

Free Press for Eastern Europe

free_press_for_eastern_europe

Free Press for Eastern Europe (FPEE) je organizace, jejímž posláním je podporovat nezávislá média a žurnalistiku ve střední a východní Evropě i mimo ni. FPEE je sesterskou organizací mezinárodní… více ►

Charita Česká republika

charita_cr

Organizace Charita Česká republika je druhou největší českou organizací na poli humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Pomáhá lidem po celém světě od Asie přes Evropu, Afriku až po Jižní… více ►

Libri prohibiti

libri_prohibiti_2

Knihovna Libri prohibiti vznikla v říjnu 1990 z potřeby soustředit "zakázané knihy", tj. produkci exilových a samizdatových vydavatelů. Jejím cílem je shromažďovat a zpřístupňovat širší… více ►

Memorial

memorial

Memorial je historicko-vzdělávací, lidskoprávní organizace založená v Rusku zabývající se studiem politických represí jak v období SSSR, tak v dnešní době. Jejím cílem je zejména přispět k… více ►

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko

msob

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko bylo založeno v roce 2004 s cílem všestranně podporovat demokratické iniciativy a rozvoj občanské společnosti v Bělorusku. více ►

Nezávislé Sociálně Ekologické Hnutí (Nesehnutí)

nesehnuti

Nezávislé Sociálně Ekologické Hnutí (Nesehnutí) se zabývá aktivitami v oblasti ekologie, lidských práv a práv zvířat. Cílem jeho aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k… více ►

Poradna pro občanství

poradna_pro_obcanstvi

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva je spolek právníků a sociálních pracovníků, který se zaměřuje na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a… více ►

POST BELLUM

post_bellum

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Stěžejním projektem organizace je Paměť národa, sbírka vzpomínek… více ►

Prague Civil Society Centre

prague_civil_society_centre

Prague Civil Society Centre věří, že občanská společnost a nezávislá média jsou klíčovou hnací silou společenských změn a pokroku v celé východní Evropě a střední Asii. Proto chce pomoci tyto… více ►

Rádio Svobodná Evropa

radio_free_liberty

Rádio Svobodná Evropa (Radio Free Europe/Radio Liberty) je rozhlasová organizace, jejímž posláním je podporovat demokratické hodnoty prostřednictvím ověřeného a necenzurovaného zpravodajství a… více ►

Transitions

transitions_1

Organizace Transitions se soustředí zejména na podporu kvalitní nezávislé žurnalistiky a informované a aktivní veřejnosti. Dlouhodobě vede web tol.org, kde se věnuje reportážím a hlubším analýzám… více ►

Transparency International - Česká republika

tic

Transparency International - Česká republika (TIC) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. více ►

.