Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Volební pozorovatelské mise

 

Cílem volebních pozorovatelských misí (election observation mission – EOM) Evropské unie (EU) a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je připravit hodnocení voleb a podpořit zdárný průběh a dodržení principů svobodných a demokratických voleb v zemích, které se nacházejí ve fázi politické transformace a/nebo v nichž hrozí nebezpečí zmanipulování voleb.

Po volbách vydává EOM hodnocení voleb - předběžné prohlášení (preliminary statement), které je vydáno nejpozději 2 dny po volbách. Do dvou měsíců po volbách je pak zveřejněna závěrečná zpráva (final report), která představuje kompletní hodnocení voleb včetně konkrétních doporučení ke zlepšení volebního procesu v oblasti volební legislativy, registrace voličů, mediální sféry atd.

EU vysílá EOM do zemí Latinské Ameriky, Afriky, Asie a Oceánie. OBSE pozoruje volby ve svých účastnických státech (Kanada, USA, evropské země, středoasijské země a Mongolsko). EOM je zásadně vysílána pouze na základě pozvání země, ve které se mají volby uskutečnit a kladného doporučení průzkumné mise. EOM v zemi působí průměrně 3 měsíce, skládá se z tzv. core team, dlouhodobých a krátkodobých pozorovatelů.

Zájemci účast na volební pozorovatelské misi musí být řádně registrováni v databázi EU Election Roster a úspěšně absolvovat příslušný online kurz. Každý uchazeč musí poté absolvovat osobní školení na MZV před tím, než bude moci být na konkrétní misi nominován.

Pro další informace doporučujeme kontaktovat Národní kontaktní místo MZV emailem na nkm@mzv.cz, nebo telefonicky na čísla 224 182 739 nebo 224 183 371.


Bližší informace o EOM Evropské unie naleznete zde (v angličtině).

Bližší informace o EOM OBSE naleznete zde (v angličtině).

.