Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výběrové řízení pro rok 2015 na dotační tituly v oblasti spolupráce nestátních neziskových organizací (NNO) se zahraničím a krajanskými komunitami

 

Dotační tituly:

  1. Podpora projektů tuzemských NNO zaměřených na spolupráci se zahraničím;
  2. Asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí;
  3. Podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí; Péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů ve výše uvedených oblastech.

Výběrové řízení je vyhlašováno v rámci programu státní dotační politiky, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i)zákona č. 218/2000 Sb., podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 16. června 2014 č. 446 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2015.

Předmětem dotačního titulu je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty ve třech výše uvedených oblastech.

Příklady vhodných aktivit:

  • popularizační, vydavatelská a přednášková činnost, vypracování studií a prezentací, jednorázové publikace, zpravodajství na internetu, webové stránky
  • vědecké a výzkumné projekty,
  • pořádání seminářů a konferencí,
  • kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly, výstavy,
  • asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí
  • tematicky zaměřené kulturní a jazykově vzdělávací aktivity zaměřené na české krajanské komunity v zahraničí.           

Ministerstvo zahraničních věcí v rámci tohoto dotačního titulu přijímá výhradně návrhy projektů s ukončením realizace v roce 2015.

Návrhy lze podávat do 30. září 2014 do 12.00 hodin.

Podmínky vyhlášení výběrového řízení.

Na webových stránkách www.mzv.cz/granty bude během prosince 2014 zveřejněn seznam projektů, které uspěly ve výběrovém dotačním řízení. Na dotaci není právní nárok.

Kontakt: Odbor veřejné diplomacie, tel. 224 182 836, 224 183 230

přílohy

dotace_2015_podminky_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni 69 kB doc (Word dokument) 30.6.2014

vzorova_osnova_projektoveho_dokumentu 22 kB doc (Word dokument) 30.6.2014

priloha_i_titulni_list 24 kB doc (Word dokument) 30.6.2014

priloha_ii_identifikac_formular 80 kB doc (Word dokument) 30.6.2014

priloha_iv_zadost_o_dotaci 62 kB doc (Word dokument) 30.6.2014

priloha_iii_popis_projektu 59 kB doc (Word dokument) 30.6.2014

priloha_v_rozpocet 37 kB xls (Excel tabulka) 30.6.2014

priloha_vi_tabulka_vystupu 35 kB doc (Word dokument) 30.6.2014

priloha_viiuznatelne_vydaje 64 kB doc (Word dokument) 30.6.2014

priloha_viii_osnova_zaver_zpravy 23 kB doc (Word dokument) 30.6.2014

priloha_ix_zaverecna_zprava_form_2015 45 kB doc (Word dokument) 30.6.2014

priloha_x_zaverecna_financni_zprava 71 kB xls (Excel tabulka) 30.6.2014

dotace_2015_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni 33 kB doc (Word dokument) 30.6.2014

.