Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Audit, kontrola, whistleblowing

 

Generální inspekce a interní audit MZV (GIA)

Generální inspekce a interní audit (GIA) je preventivním, auditním a kontrolním orgánem ministra. Ředitel Generální inspekce a interního auditu má při plnění úkolů podle zákona č. 320/2001 Sb., o… více ►

Důležité dokumenty a aktuální informace

Generální inspekce a interní audit (GIA) zveřejňuje, způsobem umožňujícím dálkový přístup, dokumenty, jejichž zveřejnění je orgánu veřejné správy uloženo nebo umožněno obecně závaznými právními… více ►

Oznámení o možném protiprávním jednání (Whistleblowing)

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (dále též "MZV"), jakožto povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedlo vnitřní oznamovací systém, který umožňuje… více ►

Podání stížnosti proti nevhodnému chování úřední osoby MZV nebo proti postupu MZV jakožto správního orgánu

Dotčené osoby mají, dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo obracet se na MZV, jakožto na správní orgán se stížnostmi proti nevhodnému chování… více ►

Boj proti korupci

Generální inspekce přijímá oznámení na podezření z porušení obecně závazných právních předpisů nebo vnitřních předpisů MZV zaměstnanci MZV nebo zaměstnanci podřízených organizací, k nimž vykonává… více ►

Externí poradenské subjekty

V souladu s Resortním interním protikorupčním programem Ministerstvo zahraničních věcí ČR pravidelně zveřejňuje souhrnný seznam poradců a poradních orgánů. více ►

Kontakty

.