Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Veřejné zakázky

 

Na tomto místě jsou uveřejněny informace o aktivních a neaktivních profilech zadavatele, na kterých je možné dohledat informace k veřejným zakázkám zadávaných Ministerstvem zahraničních věcí.

Aktivní profil zadavatele:

 

NEN

Neaktivní profil zadavatele:

 

QCM

 

Portá pro vhodné uveřejnění

 

Informace o veřejných zakázkách v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je možné dohledat ve Věstníku veřejných zakázek.

 

134/2016 Sb.

 

VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

 

Smlouvy uzavřené Ministerstvem zahraničních věcí je možné dohledat v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv.

 

134/2016 Sb.

 

.