english  česky 

rozšířené vyhledávání

Změna pracoviště Matričního úřadu pro osobní návštěvu (Zvláštní matrika Brno)

Pro informaci sdělujeme, že od září 2022 došlo u Úřadu městské části Brna, Brno-střed, k některým organizačním změnám v odboru matrika (jehož součástí je i oddělení zvláštní matrika). více ►

Sňatek v USA

Manželství občanů České republiky (alespoň jeden ze snoubenců/manželů), k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky v Brně. více ►

Narození dítěte v USA - vystavení českého rodného listu

Rozvod v zahraničí - uznání rozsudku Českou republikou

Uznání rozhodnutí cizozemského soudu o rozvodu či neplatnosti manželství. Změna příjmení na původní. více ►

Úmrtí občana ČR v USA

Jméno a příjmení

Dvě křestní jména. Jaké si žena může zvolit příjmení. Změna jména/příjmení u muže. více ►

Duplikáty českých matričních dokladů (rodný, oddací a úmrtní list)

Prostřednictvím našeho konzulátu lze požádat o vydání kopie matričních dokladů. více ►

Otcovství v USA

Máte cizozemský rozsudek o určení nebo popření otcovství a potřebujete, aby tento rozsudek byl platný v České republice? více ►

Adopce dětí

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí více ►

Registrované partnerství v USA

Registrované partnerství občanů České republiky (alespoň jeden ze snoubenců/manželů), k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky v Brně. více ►

Uzavření manželství mimo území ČR

Manželství občanů České republiky (alespoň jeden ze snoubenců/manželů), k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky v Brně. více ►

Sňatek s cizincem v ČR

Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizím státním občanem, a to formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí… více ►