english  česky 

rozšířené vyhledávání

Dovoz zbraní do ČR

Cestující nemůže dovážet, vyvážet nebo provážet výbušniny jako zboží, které nemá obchodní charakter.

Dočasně dovézt, držet nebo nosit na území ČR nebo provézt územím ČR zbraň kategorie A,B nebo C nebo střelivo do této zbraně je možné pouze na základě povolení. Tímto povolením je zbrojní průvodní list. Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým a právnickým osobám vydat zastupitelský úřad ČR. Fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím ČR za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích, a které jsou držiteli evropského zbrojního pasu, také útvar policie na hraničním přechodu.
 
Zbrojní průvodní list nemusí být předložen u zbraní kategorie B,C a střelivo do této zbraně pokud je držitel z členské země EU a v případě, že je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň uvedenou a pokud může uvést důvod své cesty.

Cestující ze třetí země, který cestuje do členského státu EU, musí při kontrole na vnější hranici EU předložit povolení příslušného orgánu každého členského státu, na jehož území nebo přes jehož území hodlá se zbraní nebo střelivem cestovat.

Kategorizace zbraní a střeliva.

Žadatel s žádostí o trvalý dovoz zbraní/tranzit je povinen předložit:

  1. Občanský průkaz, cestovní pas, nebo další průkaz totožnosti,
  2. Zbrojní průkaz nebo zbrojní licenci,
  3. V žádosti o zbrojní průvodní list (ZPL) pro tranzit zbraně nebo střeliva musí kromě náležitostí v žádosti uvedených obsahovat také úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích. V ostatních případech je žadatel v žádosti o vydání ZPL pro tranzit zbraně nebo střeliva povinen uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva (např. reklamace zbraně vyrobené v ČR),
  4. Potvrzení o povolení k vývozu zbraní z USA,
  5. Jakékoli další dokumenty potvrzující vlastnictví zbraně a oprávnění k jejímu držení.
  6. Správní poplatek za vydání zbrojního průvodního listu. Částka je uvedena zde.

 

Další informace naleznete na stránkách České celní správy.

přílohy

zadost_o_ZPL 90 KB PDF (Acrobat dokument) 12.1.2011

Prehled_rozdeleni_zbrani_a 54 KB DOC (Word dokument) 12.1.2011