english  česky 

rozšířené vyhledávání

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) poskytuje pro veřejnost výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů, umožňuje podání vůči státní správě, přijímá žádosti o založení a správu datové schránky, provádí konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak.
 

Seznam a popis jednotlivých služeb, které poskytuje Czech POINT lze nalézt na webové stránce Ministerstva vnitra  https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/.
Pracoviště Czech POINT v zahraničí nepřijímají žádosti o jednorázový příspěvek na dítě. 

K podání žádosti je nutno se objednat emailem na NewYork.Consulate@mzv.gov.cz.

K vaší žádosti připojte i vyplněný formulář Osobní údaje (PDF, 174 KB) s kontaktními údaji žadatele. K výpisu z rejstříku trestů, prosím, vyplňte i výslovné prohlášení.

Výše poplatků za úkony provedené v aplikaci Czech POINT je stanovena v Sazebníku konzulárních poplatků. Poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti USD či platební kartou nebo  formou „money order“, výše konzulárního poplatku je každý měsíc přepočítána dle aktuálního směnného kurzu. Pro informaci níže uvádíme výši konzulárních poplatků v CZK tak, jak je uvedena v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Aktuální konzulární správní poplatky.

Položka sazebníku

výše poplatku

úkon

 151 e) a f)

 100 Kč

provedení autorizované konverze na žádost a to dle počtu stran konvertovaného dokumentu

 155 b)

 300 Kč
za první     stránku

 150 Kč
za každou   další i započatou  stránku

 

- vydání ověřeného výstupu (výpisu) z informačního systému veřejné správy s výjimkou ověřeného výpisu z rejstříku trestů;

- vydání výpisů ze základních registrů;

- vydání výpisu z katastru nemovitostí;

- žádost o zprostředkovanou identifikaci a to dle počtu stran veřejné listiny, přílohy veřejné listiny se do počtu stran nezapočítají;

- podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 155 c)

 150 Kč

přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona, navíc se vybere i správní poplatek dle povahy podání (položka 24)

 162 b)

 200 Kč

vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů

 

Poplatku nepodléhají:
- agendy Informačního systému datových schránek,
- podání žádosti o poskytnutí údajů z registru obyvatel jiné osobě.

Upozornění:
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky, kromě výstupů s vícejazyčnou přílohou pro země EU. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné o listinu požádat jinak, než prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT. Pro více informací kontaktujte náš úřad.

 

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR .

 

přílohy

PROHLASENI_RT 38 KB PDF (Acrobat dokument) 24.9.2014

Výpis z Rejstříku trestů ČR.

Informace o možnostech získání výpisu z Rejstříku trestů ČR na Generálním konzulátu ČR v New Yorku. Před podáním žádosti zkontrolujte zda Vaše bydliště náleží do jurisdikce GK NY. více ►