english  česky 

rozšířené vyhledávání

Pomoc v nouzi

Poskytování pomoci občanům ČR, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, je jednou z důležitých činností, kterou zajišťují konzulární pracoviště zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (dále jen „ZÚ“). Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR (dále jen „občan“), který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní svobody, při odcizení nebo ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a jestliže není schopen řešit tuto situaci bez pomoci ZÚ.

Občan má možnost obrátit se na ZÚ a žádat o poskytnutí jeho pomoci či jiné součinnosti, přitom je však potřebné, aby občan v odpovídající míře kooperoval se ZÚ při řešení svého problému. ZÚ za tímto účelem zajišťují nepřetržitou službu.

Dohoda mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při poskytovaní konzulárních služeb a při mimořádných událostech v třetích zemích

Základní informace o poskytování pomoci v nouzi naleznete v odkaze:

https://www.mzv.cz/consulate.newyork/cz/konzularni_a_vizove_informace/informace_pro_cestovatele_do_usa/pomoc_v_nouzi.html.