english  česky 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Otevření vízového centra - Drážďany

Vízové centrum Generálního konzulátu ČR v Drážďanech přijímá žádosti o dlouhodobé pobytové tituly občanů států mimo EU. více ►

Vzdání se dočasné ochrany na území ČR

Ukrajinští občané, kteří projeví zájem o zrušení dočasné ochrany v České republice, se mohou obrátit na Generální konzulát ČR v New Yorku. více ►

Vízové a pobytové informace pro cizince

Víza do České republiky, dlouhodobý a trvalý pobyt v České republice více ►

Informace o možnosti podávání žádostí bez osobního podání.

Ohlašovací povinnost

Cizinec starší 15 let je povinen do 3 pracovních dní ode dne vstupu na území ohlásit na místně příslušné pobočce Služby cizinecké policie místo pobytu. Za osobu ubytovanou v hotelu splní ohlašovací povinnost hotel. více ►

Otevření vízové agendy pro dlouhodobá víza a pobyty.

Od 30. září Generální konzulát ČR v New Yorku opětovně přijímá veškeré žádosti o dlouhodobá víza a pobyty od všech žadatelů bez rozdílu, zda jsou očkovaní či nikoliv. více ►

Výkon práva na přístup do Schengenského informačního systému

ČR jako součást schengenského prostoru využívá Schengenský informační systém (SIS). více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Informační projekt pro cizince „Příští zastávka ČR“.