english  česky  日本語 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Prezidentské volby
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky - 27. a 28. ledna 2023 (2. kolo)

Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil volbu prezidenta České republiky. Druhé kolo volby se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Hlasovat bude možné i na Velvyslanectví ČR v Tokiu.

  • ◾  První kolo volby prezidenta republiky se uskutečnilo dne 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a dne 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin.
  • ◾  Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční dne 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a dne 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin.
  • ◾  Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 59 je volební místnost na Velvyslanectví České republiky v Tokiu, 2-16-14, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 150-0012, Japonsko
  • ◾  Voličské průkazy zaslané na Velvyslanectví ČR v Tokiu budou voličům předány při volbě ve volební místnosti po předložení dokladu totožnosti.
  • ◾  Prohlášení o vzdání se kandidatury pana Josefa Středuly společně s informací pro voliče je přiloženo níže ve formě souborů.

 

Voliči, kteří mají zájem hlasovat ve zvláštním volebním okrsku zastupitelského úřadu ČR v Japonsku, mohou postupovat následujícími dvěma způsoby:

1) Zvláštní seznam voličů

Při dlouhodobém pobytu v Japonsku je možno požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů, který je trvale veden na Velvyslanectví ČR v Tokiu. Podrobné informace o zápisu do zvláštního seznamu voličů (a případném vyškrtnutí) naleznete v samostatném článku. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem konání voleb, tj. do 4. 12. 2022.​​

Zápis do zvláštního seznamu voličů mezi I. a II. kolem volby prezidenta republiky (pro účely II. kola volby prezidenta republiky) není možný. Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (před II. kolem volby) je možné do 25. 1. 2023.

POZOR! Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území ČR, je nutné nejprve požádat Velvyslanectví ČR v Tokiu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

2) Voličský průkaz

V případě krátkodobého pobytu v Japonsku je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsáni.

O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (v případě druhého kola volby 20. 1. 2023 do 16:00), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (25. 1. 2023 do 16:00).

 

Obecné informace o průběhu voleb na Velvyslanectví ČR v Tokiu dostupné zde.

přílohy

Oznámení o době a místě konání volby 55 KB PDF (Acrobat dokument) 30.12.2022

Vzdání se kandidatury - Josef Středula 429 KB PDF (Acrobat dokument) 11.1.2023

Vzdání se kandidatury - informace pro voliče 84 KB PDF (Acrobat dokument) 11.1.2023