česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Voličský průkaz

Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů vedeného naším velvyslanectvím může hlasovat v jakékoliv volební místnosti na území ČR nebo na jiném zastupitelském úřadě ČR v zahraničí na základě voličského průkazu. O vydání voličského průkazu je nutno naše velvyslanectví požádat.

 

Podrobné informace o voličských průkazech naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

Kde lze o voličský průkaz žádat

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

O vydání voličského průkazu je možno požádat písemně nebo osobně. Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář, je možné však využít níže uvedený formulář.

O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou.

Vydání voličského průkazu se provádí bez poplatku.

Kdy volič průkaz dostane

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb. Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb. Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

Na základě takto vydaného voličského průkazu může volič hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

 

K osobnímu podání žádosti na našem velvyslanectví je nutné se předem objednat emailem na adrese tirana@mzv.gov.cz. 

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu (DOCX, 42 KB)