česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Při ukončení pobytu v zahraničí je potřebné požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného naším velvyslanectvím a následně požádat obecní úřad na území ČR o zápis do stálého seznamu voličů.

Žádost o vyškrtnutí se podává osobně, písemně (podpis nemusí být ověřen) nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující.

Žádost je možno sepsat volně nebo využít vzorového formuláře. Vzor žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (DOC, 31 KB)

Vyškrtnutí ze seznamu nepodléhá poplatku.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

Volič vyškrtnutý ze zvláštního seznamu voličů musí na základě potvrzení, které mu vystavíme, sám požádat o opětovný zápis do stálého seznamu voličů na obecním úřadě na území ČR. Toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

K osobnímu podání žádosti na našem velvyslanectví je nutné se předem objednat emailem na adrese tirana@mzv.gov.cz