česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Konzulární služby českým občanům

V této kapitole jsou popsány základní úkony, které pro české občany vykonává Zastupitelský úřad České republiky v Tiraně. 

Vždy je nutné se předem objednat, a to emailem na tirana@mzv.gov.cz, případně telefonicky. 

Vízové a konzulární poplatky se hradí platební kartou nebo v hotovosti v měně EUR při podání žádosti. České koruny ani albánské leky nepřijímáme.  

Cestovní doklady

Cestovní průkaz (náhradní cestovní doklad)

Tento doklad lze vystavit českému občanovi v případě ztráty, zcizení či skončení platnosti cestovního pasu. Cestovní průkaz se vydává na dobu nezbytně nutnou, zpravidla k návratu do ČR. Pro vystavení cestovního průkazu je nutné dodat dvě fotografie formátu 35x45mm.

Cestovní pas bez biometrických prvků/s biometrickými prvky

Na zastupitelském úřadě může český občan požádat o vystavení cestovního pasu. U biometrického dokladu budou odebrány biometrické prvky pracovníkem konzulárního úseku. Upozorňujeme občany, že po podání žádosti je třeba počítat s dobou několika měsíců (lhůta 120 dní) do předání nově vyhotoveného dokladu. Pro vystavení dokladu je nutné dodat fotografii formátu 35x45mm.

Ověřovací agenda

Zastupitelský úřad vykonává standardní ověřovací úkony, jakými jsou např. ověření opisu listiny, ověření překladu či ověření podpisu. Vzhledem k exitenci bilaterální smlouvy mezi ČR a Albánií o uznávání dokumentů neprovádí zastupitelský úřad tzv. "vyšší ověření" (apostilní doložka).

Matriční události

Na zastupitelském úřadu lze podat žádost o zápis matriční události, k níž došlo v zahraničí (sňatek, narození, úmrtí).

Bližší informace naleznete na: https://www.mvcr.cz/clanek/zapis-do-zvlastni-matriky.aspx. Upozorňujeme, že oproti informacím ministerstva vnitra se na jednotlivé úkony na zastupitelských úřadech vztahují konzulární poplatky, které jsou průběžně aktualizovány v sekci Poplatky.

Czech Point

Czechpoint

Czechpoint na Velvyslanectví ČR v Tiraně více ►