česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Vízové a konzulární poplatky

Vízové a konzulární poplatky se hradí při podání žádosti platební kartou nebo v hotovosti (v měně EURO)  

Vízové a konzulární poplatky se přepočítávají z české měny na měnu EURO vždy k 1. dni kalendářního měsíce. Níže uvádíme výčet nejčastějších poplatků. V případě zájmu o výši jiného konzulárního úkonu je potřeba kontaktovat naše velvyslanectví.

V případě platby platební kartou budou poplatky z karty klienta strženy buď v českých  korunách (konzulární úkony) nebo v eurech (některé vízové poplatky), v případě zahraničních klientů v aktuálním kurzu stanoveném jejich bankou.

Akceptovány jsou tyto platební karty a aplikace: Mastercard, Mastercard Electronic, Maestra, VISA, VISA Electron, VPay, Diners Club, Discover, JCB, Union Pay, Apple Pay, Google Pay a Garmin Pay.

Květen/ May / Maj 2024 (1 EUR = 25,145 CZK)

 

CZK

EURO

VÍZOVÉ POPLATKY /VISA FEES / TARIFAT E VIZAVE

 

 

 

Schengenská víza pro občany 3 zemích s povolením k pobytu v Albánii

Schengen visas for a third country citizen with a residence permit in Albania Viza Shengen për shtetasit e vendeve të treta që mbajnë leje qëndrimi në Shqipëri

 

 

80

 

 

 

 

Žádost o dlouhodobé vízum (pro občany Albánie zdarma)

Long term visa application (waived for Albanian citizens)

Aplikim afatgjatë për vizë (i hequr për qytetarët shqiptarë)

 

2 500.-

99

Žádost o povolení k pobytu

Long-term residence permit application

Aplikim afatgjatë për leje qendrimi

 

2 500,-

99

Žádost o zaměstnaneckou kartu/modrou kartu

Employee card application/Blue card

Aplikim për kartën e punonjësit /Karta blu

 

5 000,-

199

 

 

 

 

KONZULÁRNÍ POPLATKY / CONSULAR FEES/ TARIFA KONSULLORE

 

 

 

Vydání cestovního průkazu

Emergency travel document

Dokumenti për udhëtim emergjence

 

  400,-

16

Vydání cestovního pasu

Czech passport

Pasaportë çeke

 

1 200,-

48

Vydání cestovního pasu (osoba mladší 15 let) 

Czech passport (child under age 15)

Pasaportë çeke (fëmijë nën moshën 15 vjeç)

 

400,-

16

Ověření podpisu/uznání podpisu za vlastní

Signature verification/notarization

Verifikimi /noterizimi i nënshkrimit

 

250,-

10

Ověření podpisu/uznání podpisu za vlastní na listinách pro ZM Brno                                                                                               

Signature verification/notarization for Special Vitals Record Office in Brno

Vërtetimi / noterizimi i nënshkrimit për Zyrën e Regjistrimit të të Dhënave të Veçanta në Brno

 

125,-

5

Ověření kopie/stránka

Copy verification / notarization (per each page)    

Kopje e vërtetimit / noterizimit (për çdo faqe) 

 

300,-

12

Ověření kopie pro ZM Brno (za každou stranu)

Copy verication/notarization  for Special Vitals Record Office in Brno  (per each page)

Kopje e vërtetimit / noterizimit për Zyrën e Regjistrit të të Dhënave të Veçanta në Brno

 

150,-

6

Vystavení rodného/oddacího/úmrtního listu                         

 Issuance of copy (duplicate) of a Czech Birth/Marriage/ Death Certificate

Lëshimi i kopjes (dublikatë) të Çertifikatës Çeke të Lindjes / Martesës / Vdekjes

 

300,-

12

Vydání osvědčení o státním občanství ČR

Issuance of the Czech Citizenship Certificate

Lëshimi i Çertifikatës së Shtetësisë Çeke

 

300,-

12

Přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do ZM Brno

Record of birth/mariage into the Special Vital Records Office in Brno

Certifikatë e  lindjes/martesës në Zyrën e Regjistrit të të Dhënave të Veçanta në Brno

 

200,-

8

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině                                                                                                 

Certificate of no impediment to marriage

Lëshimi i një çertifikate mbi aftësi ligjore për lidhje martese jashtë shtetit

 

500,-

20

Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

Czech Criminal History Record

Ekstrakt nga të dhënat e regjistrit të dëshmisë penale të personave fizik

 

200,-

8

Vydání ověřeného výstupu z IS veřejné správy

Certified record from a public administration information system

Vërtetim i çertifikuar nga një sistem informacioni i administratës publike

 

300,-

12