česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR v Albánii potvrdila zájem o české technologie

thumb

Albánie je zemí s potenciálem rozvoje v oblasti dopravní infrastruktury, těžby a zpracování nerostných surovin, obnovitelných energetických zdrojů a udržitelného rozvoje měst. Potvrdila to i březnová návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR v… více ►

Albánský sektor inovací sází na digitální nomády a podporu inovativních startupů.

thumb

Albánie osvobodila „digitální nomády“ od pracovního povolení a placení daní po dobu jednoho roku. Tímto opatřením chce získat kvalifikované pracovníky v oboru informačních a komunikačních technologií, kteří by se v Albánii mohli… více ►

Albánie vypsala třetí solární aukci, výstavba solárních parků zdárně pokračuje

thumb

V lednu 2024 byla vypsána v pořadí již třetí velká aukce na výstavbu a provoz solárních elektráren s termínem předložení nabídek do 17. května 2024. Jde o první tzv. hybridní aukci, kde stát garantuje výkup poloviny vyprodukované elektřiny po… více ►

Tirana zavede systém rychlé elektrobusové dopravy

thumb

Nový systém veřejné dopravy založený na elektrobusech vznikne v příštích letech v Tiraně. Projekt zahrnuje tři páteřní linky rychlé autobusové dopravy, chytré nabíjecí stanice, depo, řídící centrum a elektronický odbavovací systém. Financování… více ►

Albánie má zájem o české pivovarské technologie

thumb

Pití piva se v Albánii stává stále více populárním a s rozvojem turistiky roste zájem zejména o piva místních značek. Nabídka větších místních pivovarů je však omezená, a tak se prostor na trhu snaží vyplnit minipivovary. Jde o novou příležitost… více ►

Nemocnice v Tiraně dostala moderní vybavení od českého výrobce

thumb

V rámci malých lokálních projektů rozvojové spolupráce získala nemocnice v Tiraně darem nemocniční lůžka a další vybavení od českého výrobce Proma Reha. Tyto výrobky se stanou nejen visitkou českého průmyslu, ale současně pomohou firmě získat… více ►

Velvyslanec Karel Urban se setkal se starostou Vlory

thumb

Velvyslanec Karel Urban se dne 4.10.2023 setkal se starostou municipality Vlora Ermalem Dredhou. Obsahem jednání byl rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti obchodu a investic a možnosti zapojení českých firem do nově chystaných projektů. více ►

Albánie rozvíjí sektor turistiky s podporou státu

thumb

Albánský stát výrazně investuje do dopravní turistické infrastruktury a poskytuje pobídky pro podnikání v plážové turistice i agroturistice. Rostoucí turistický potenciál tak otevírá českým firmám příležitosti pro investování a zakládání… více ►

Albánie připravuje výstavbu vlastního LNG terminálu

thumb

Energetická krize v Evropě inspirovala Albánii k přípravě projektu na vybudování vlastního LNG terminálu, který bude napojen na albánský úsek transitního plynovodu TAP (Trans Adriatic Pipeline) vedoucí z Ázerbajdžánu do Itálie. LNG má být… více ►

Albánie připravuje výstavbu větrných elektráren

thumb

Albánie letos zahájí výstavbu prvních větrných elektráren v zemi. Elektrárny budou soukromé, nicméně stát bude provozovatelům garantovat výkupní cenu a odebrané množství elektřiny. Do pěti let má být uvedeno do provozu celkem 350-400 MW… více ►

Porodnice v Tiraně dostala novorozenecký inkubátor českého výrobce

thumb

V rámci malých lokálních projektů rozvojové spolupráce obdržela porodnice Koco Gliozheni v Tiraně darem novorozenecký inkubátor a speciální přepravní novorozenecké vaky od českých výrobců TSE a EGO Zlín. Tyto vyspělé výrobky se stanou nejen… více ►

Albánie připravuje vypsání tendru na železniční propojení s Černou Horou

thumb

Tendr na modernizaci a dostavbu tratě propojující Albánii s Černou Horou má být vypsán již letos. Prováděcí dokumentace nové tratě je hotova, financování má být zajištěno prostřednictvím půjček od EBRD, EIB a grantu od WBIF. Železnice bude mít… více ►

Albánie bude stavět další úsek tranzitního plynovodu

thumb

Transitní plynovod IAP (Ionian Adriatic Pipeline) umožní propojení stávajícího albánského transitního plynovodu TAP (Trans Adriatic Pipeline) s plynovou soustavou Chorvatska. Pro Albánii bude plynovod znamenat možnost plynofikace oblastí severní… více ►

Albánská města mají zájem o chytré technologie

thumb

Albánská města hodlají řešit složitou situaci v dopravě, neefektivní hospodaření s vodou a energeticky náročně veřejné osvětlení. Příležitosti pro české firmy se tak naskýtají v dodávkách inteligentních systémů pro městskou veřejnou dopravu,… více ►

Albánie se stává lídrem digitální transformace zemí západního Balkánu

thumb

Digitalizace albánské státní správy je na relativně vysoké úrovni, přesto bude dále pokračovat. Výběr daní a řada dalších procesů v různých rezortech státní správy budou převedeny do elektronické podoby. ICT sektor roste tempem 30 % ročně a… více ►

Albánie výrazně investuje do přenosu a distribuce elektřiny

thumb

V příštích pěti letech bude do rozvoje kapacit dálkového přenosu a snižování ztrát v přenosu a distribuci investováno několik set milionů EUR. Příležitosti pro české firmy jsou zejména v dodávkách transformátorů a řídících prvků. Modernizace… více ►

Albánští těžaři nerostných surovin navštívili Českou republiku

thumb

Albánie má velké zásoby nerostných surovin a vláda se snaží rozšířit jejich těžbu s pomocí soukromých investic. Zahraniční firmy mají proto možnost účasti ve výběrových řízeních na prospekci, těžbu a zpracování řady nerostných surovin, zejména… více ►

Albánie modernizuje své zdravotnictví, Češi se o tom přijeli přesvědčit

thumb

Albánie významně modernizuje zdravotnickou infrastrukturu, což otevírá nové příležitosti pro české firmy. Ty se naskýtají například v dodávkách zdravotnických lůžek, diagnostických přístrojů, novorozeneckých inkubátorů, zařízení pro operační… více ►

Prezentace českých výrobců zdravotnických prostředků v Albánii

thumb

Ve dnech 4.-6.4. 2022 se v rámci nástroje Projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) uskutečnila podnikatelská mise českých výrobců zdravotnických prostředků do Albánie. České firmy během mise navázaly kontakty na úrovni ministerstva… více ►

Albánie připravuje plynofikaci země

thumb

Albánie hodlá vybudovat plynovou distribuční síť, která bude napojena na albánský úsek transitního plynovodu TAP (Trans Adriatic Pipeline). Současně zvažuje vybudování terminálu v přístavu Vlora na dovoz kapalného zemního plynu z USA, který bude… více ►

Albánie rozvíjí těžbu ropy s pomocí zahraničních investic

thumb

Albánie se snaží získat nové investory do průzkumu a těžby ropy. Zájemci z řad zahraničních i místních firem se mohou účastnit tendrů, které průběžně vypisuje Národní agentura pro přírodní zdroje. Podnikání v této oblasti není v místních… více ►

Albánie vybrala dodavatele pro výstavbu nového mezinárodního letiště

thumb

Na pobřeží střední Albánie vyroste největší mezinárodní letiště v zemi. Turistické a přístavní město Vlorë se má stát hlavní vstupní branou do země pro cestující i náklad. Součástí letiště bude logistické centrum napojené na dálniční, železniční… více ►

Prezentace českých firem z oblasti důlního průmyslu v Albánii

thumb

Ve dnech 4.-8.10.2021 se v rámci nástroje Projektů na podporu ekonomické diplomacie PROPED uskutečnila podnikatelská mise českých firem z oblasti důlního průmyslu do Albánie. České firmy během mise navázaly kontakty s největšími místními… více ►

Albánie rozvíjí těžbu nerostných surovin

thumb

Zahraniční investoři mají možnost účasti ve výběrových řízeních na prospekci, těžbu a zpracování nerostných surovin, zejména chromové rudy. Albánie má velké zásoby barevných kovů a záměrem vlády je rozšířit jejich těžbu. Příležitosti se… více ►

Policie v Albánii si objednala 100 vozů Škoda

thumb

Škoda Auto vyhrála tendr na dodávku 100 automobilů pro albánskou policii. Vítězným vozem je model Škoda Octavia 2,0 TDI. Faktorem úspěchu byla kombinace jízdních vlastností, výhodné ceny, nízkých provozních nákladů a renomé spolehlivosti značky… více ►

Albánie vyhlásila tendr na výstavbu mezinárodního letiště Saranda

thumb

Nové mezinárodní letiště má být vybudováno v největším středisku albánské riviéry Saranda. Tendr na projekt, výstavbu a provozování letiště byl právě vyhlášen, nabídky lze přijímat do 23. září 2021. více ►

Albánie chystá tendr na historicky první větrný park v zemi

thumb

Ministerstvo infrastruktury a energetiky Albánie připravilo program výstavby větrných elektráren formou udělování licencí soukromým investorům na základě mezinárodních aukcí. První aukce na výstavbu větrného parku o instalovaném výkonu 130 MW má… více ►

Albánie rozvíjí svůj největší přístav s pomocí developera z Dubaje

thumb

Největší albánský přístav Durrës projde velkou přeměnou za pomoci předního developera z Dubaje. Přístav v historické části města se změní v turistickou zónu, terminál osobní dopravy a kotviště soukromých jachet. Komerční přístavní aktivity budou… více ►

Albánie vyhlásila tendr na výstavbu nejdelšího silničního tunelu na Balkáně

thumb

Silniční tunel o délce 6 km bude vybudován na pobřeží střední Albánie pod horským průsmykem Llogara nedaleko přímořského letoviska Vlorë. Tendr na tento strategický projekt s odhadovanými náklady ve výši 155 mil. EUR byl oficiálně vyhlášen 14.12… více ►

Albánie vyhlásila tendr na výstavbu nového mezinárodního letiště

thumb

Na pobřeží střední Albánie vyroste největší mezinárodní letiště v zemi. Turistické a přístavní město Vlorë se má stát hlavní vstupní branou do země pro cestující i náklad. Součástí letiště bude logistické centrum napojené na dálniční, železniční… více ►

Albánie zavádí inteligentní dopravní systémy

thumb

Vláda Albánie hodlá příští rok zahájit projekt instalace inteligentních dopravních systémů (ITS) pro meziměstskou silniční dopravu. Prvními úseky, kde má být ITS zaveden, budou dálnice A1:Tirana-Durres a A3: Tirana-Elbassan. Projekt je součástí… více ►

Albánie spouští aukce na stavbu solárních elektráren

thumb

Ministerstvo infrastruktury a energetiky Albánie připravilo program výstavby solárních elektráren formou udělování licencí soukromým investorům na základě mezinárodních aukcí. První větší licence byla udělena v létě letošního roku, další přijdou… více ►

Restart albánské ekonomiky mají zajistit investice do veřejné infrastruktury

thumb

Bezprecedentní rozpočtové investice do veřejné infrastruktury mají v roce 2021 vyvést ekonomiku z krize. Spouští se dlouho odkládané projekty výstavby letišť, silnic, tunelů, železnic a přístavů. Investice v celkové částce 1 mld. EUR (7,3 % HDP)… více ►

Evropská Unie financuje renovaci albánských železnic

thumb

Vídeňské ekonomické fórum, mezinárodní nevládní organizace zaměřená na rozvoj regionu Jihovýchodní Evropy, doporučila Evropské komisi zajistit finanční prostředky pro výstavbu vysokorychlostního železničního koridoru, který by spojoval hlavní… více ►

Obnova v oblastech zasažených zemětřesením v Albánii

thumb

Vládní program rekonstrukce oblastí Albánie postižených zemětřesením v listopadu 2019 se začíná rozbíhat prvními tendry. Vláda nyní uvolnila prvních 70 mil. EUR na stavbu domů v oblastech poškozených zemětřesením. Donorská konference konaná 17.… více ►