česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce Velvyslanectví České republiky v Tiraně jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

 

Zveřejněno dne:           04.04.2024

Bude staženo dne:        19.04.2024

VERIA Kornela - informace (PDF, 378 KB)

 

Zveřejněno dne:           12.04.2024

Bude staženo dne:        27.04.2024

KORCARI Kujtim - OAM-82589-14/ZM-2023 Výzva (PDF, 82 KB)