english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání

Matriční doklady

Pro vyřízení matričních dokladů je třeba se předem objednat emailem nebo telefonicky. 

Matriční události občanů ČR (narození, úmrtí, sňatek), ke kterým došlo v cizině, je třeba zapsat do Zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed. Zápis se provádí na základě žádosti. Žijete-li v Norsku či na Islandu můžete žádost podat prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Oslo, případně v ČR u matričního úřadu podle posledního českého trvalého bydliště. Z důvodu nutnosti ověření podpisu žadatele se žádost podává osobně.

Doporučujeme předkládat kromě originálních dokladů i kopie předložených dokladů (jako jsou např. doklady totožnosti, rodné listy, cizozemský oddací list s Apostille a ověřeným překladem do českého jazyka, popřípadě doklady o rozvodu uznané Nejvyšším soudem v Brně) a to z důvodu urychlení zpracování Vaší žádosti.

Rodný list

Oddací list

Úmrtní list

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku

Duplikáty českých matričních dokladů

Potvrzení údajů o pobytu a stavu českého občana pro zahraničí

Doklad, který v některých případech vyžadují cizozemské úřady. Tento doklad by neměl nahrazovat Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku. více ►