english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání

Nabídka stáže na velvyslanectví ČR v Oslo

Velvyslanectví ČR v Oslo nabízí studentům či absolventům vysokých škol možnost studijní stáže. Účelem studijní stáže je umožnit stážistce nebo stážistovi seznámit se blíže s posláním velvyslanectví ČR v Oslo a s jeho úkoly a prací jak v oblasti politické a ekonomické, tak na konzulárním úseku. Stáž by měla být přínosná pro stážistu i pro velvyslanectví.
 

O studijní stáž na velvyslanectví ČR v Oslo se mohou ucházet občané ČR, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání formou prezenčního studia na české nebo zahraniční vysoké škole (popř. nejpozději do 1 roku po ukončení studia vysoké školy) a kteří současně doloží znalost norštiny nebo jiného skandinávského jazyka, svou svéprávnost a bezúhonnost.

Uchazeč o stáž zašle na poštovní nebo emailovou adresu velvyslanectví (kontaktní údaje) vyplněnou a podepsanou žádost o studijní stáž společně s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem (viz formulář níže), kdy součástí žádosti bude i preferovaný termín stáže (popřípadě více termínů), zaměření stáže a její očekávaný přínos. Žádost, motivační dopis a strukturovaný životopis musejí být doručeny v dostatečně dlouhém časovém předstihu před zahájením stáže (doporučuje se 7 týdnů před zamýšleným zahájením stáže).

Bude-li v zájemcem navrhovaném termínu existovat zájem ze strany velvyslanectví o jeho působení, může být zájemce o stáž vyzván k osobnímu, telefonickému či elektronickému pohovoru. V případě uspokojivého výsledku takovéhoto pohovoru a trvajícího zájmu obou stran o uskutečnění stáže obdrží zájemce instrukci k předložení dalších dokumentů uvedených jak v příloze žádosti, tak níže uvedených přílohách. Následně bude zahájen schvalovací proces, po jehož skončení bude zájemce informován o výsledku.

Stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Po dobu stáže je stážista po této stránce plně zabezpečen vysílající organizací, z jiných zdrojů nebo si hradí náklady spojené se stáží ze svých prostředků. Cestovní náklady a náklady na ubytování jdou k tíži organizace vysílající stážistu, popř. samotného stážisty.

 

 

 

přílohy

Příloha - Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 35 KB PDF (Acrobat dokument) 3.2.2017

Příloha - Souhlas se zpracování osobních údajů 36 KB PDF (Acrobat dokument) 3.2.2017

Příloha - Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti 351 KB PDF (Acrobat dokument) 11.7.2022

Příloha - Žádost o stáž 614 KB PDF (Acrobat dokument) 11.7.2022