english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání

Cestovní doklady

Pro vyřízení nových cestovních dokladů je třeba se předem objednat emailem nebo telefonicky. Naléhavé případy jsou řešeny individuálně po dohodě.

Od 1.9. 2006 Česká republika vydává cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (biometrické pasy). Od dubna 2009 lze o biometrické pasy obsahující otisky prstů žádat i na Velvyslanectví ČR v Oslo.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 197/2010 Sb., zrušil s účinností od 1. července 2011 zapisování občanů mladších 10 let do cestovních dokladů rodičů a provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech rodičů. Z toho vyplývá, že každý občan ČR (tedy včetně dětí) může cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.

Cestovní pas s biometrickými údaji

Cestovní pas s biometrickými údaji je cestovním dokladem se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými prvky (fotografie, od 1.4.2009 i otisky prstů). Biometrické pasy jsou vystavovány příslušnými úřady v ČR s platností na 10 let a… více ►

Cestovní průkaz

Cestovní průkaz je náhradním cestovním dokladem ČR, který Velvyslanectví ČR v Oslo vystavuje českým občanům v nouzových situacích - tj. v případě odcizení, poškození anebo ztráty původního platného cestovního dokladu či pro cestu nově narozeného… více ►