deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Matrika

Pro podávání všech žádostí je třeba si předem domluvit termín e-mailem na: munich.consulate@mzv.gov.cz

Osvobození určité kategorie veřejných listin od požadavku jejich ověření apostilou a možnost náhrady úředních překladů pomocí vícejazyčných standardních formulářů EU

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství tzv. Ehefähigkeitszeugnis

thumb

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství i rodný list jsou za účelem uzavření manželství platné 6 měsíců od data vystavení příslušným českým úřadem. Při podávání žádosti tedy mějte na zřeteli fakt, abyste o tento doklad nepožádali… více ►

Zápis manželství = český oddací list (a s tím event. související změna příjmení)

nevesta

Pokud jste uzavřel/a manželství v zahraničí, je třeba tuto matriční událost nahlásit českým úřadům, a to bez ohledu na to, zda se po svatbě změnilo Vaše příjmení či nikoli. Výsledkem žádosti je český oddací list. O cestovní pas s novým… více ►

Registrované partnerství

registrovane_partnerstvi

Zde získáte informaci, jak požádat o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného parnerství a zápis uzavření registrovaného partnerství do české matriky více ►

Zápis narození dítěte

baby

Po narození dítěte (občana ČR) v zahraničí je nutné nejprve provést - nejjednodušeji prostřednictvím zdejšího generálního konzulátu - zápis narození do Zvl. matriky v Brně, která vystaví český rodný list, a Úřad městské části Prahy 1, který… více ►

Zápis narození dítěte - zvláštní předpisy pro případ, že rodiče dítěte nejsou manželé, otec je občan ČR a matka není občankou EU, Švýcarska, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.

thumb

DODATEČNÁ změna příjmení v mužském tvaru (bez koncovky -ová) do již existujícího českého rodného či oddacího listu

bez_ova

Vaše příjmení v českých dokladech (rodný list, oddací list, cestovní pas apod.) je zapsáno s koncovkou -ová a ráda byste příjmení změnila na mužský tvar bez koncovky -ová? Rádi Vám to pomůžeme změnit. více ►

Duplikát českého matričního dokladu

duplikat_md

Pokud jste původní matriční doklad (rodný/oddací/úmrtní) list ztratili, nemůžete jej najít, potřebujete matriční doklad své matky, otce, babičky, dědečka, apod. nebo z nějakého jiného důvodu, lze kdykoli požádat o vystavení jeho duplikátu.… více ►

Rozvod (event. i změna příjmení na dřívější)

rozvod

Pokud jste se v SRN rozvedl/-a, je třeba tuto skutečnost oznámit českým úřadům, jinak budete nadále veden v ČR jako vdaná/ženatý. více ►

Zápis úmrtí

umrti

Úmrtí občana ČR na území cizího státu je třeba nahlásit matričnímu úřadu ČR. více ►

Žádost o osvědčení rodného čísla

V případě, že občan ČR nemůže žádným dokladem, stanoveným zákonem o evidenci obyvatel, prokázat, že mu bylo přiděleno rodné číslo, je nutné požádat o prověření, resp. osvědčení rodného čísla. více ►

Změna jména a příjmení (různé situace)

Žádost se podává na našem generálním konzulátu osobně. Termín návštěvy je třeba dohodnout předem nejlépe e-mailem na: consulate_munich@mzv.cz více ►

Dodatečná volba 2. jména