deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Budova Generálního konzulátu ČR v Mnichově

Architektura českého konzulátu v Mnichově z roku 2001 úspěšně reprezentuje to nejlepší, co může česká architektonická scéna světu nabídnout.
Autor: AP Atelier - Josef Pleskot, Radek Lampa, Jitka Svobodová. 
Cena Interiér roku 2003 od Unie výtvarných umělců ČR a cena Piranesi 2004.

Cena Interiér roku 2004 byla zdůvodněna následovně: "Celkové výtvarné autorské řešení interiéru generálního konzulátu ČR v Mnichově je na vysoké estetické úrovni. Velmi dobře působí dominantní včlenění artefaktu z barevného pískovaného skla. Koncepce zpracování odpovídá určení objektu ke státní reprezentaci."

Podle komise Ceny Piranesi 2004 udělené 29.11.2004 ve Slovinsku projekt potvrzuje "mistrovské zvládnutí jazyka současné architektury. Současně prokazuje obeznámenost s tradicí evropské a především české moderny. Dialog mezi plným a prázdným prostorem dodává českému konzulátu prestiž, nadčasovost, nadnárodnost a současně výrazovou zdrženlivost." Komisi tvořili předseda Juan Navarro Baldeweg, předseda, Vojteh Ravnikar, Francesc Pla, John Tuomey, Sheilla O'Donnel, Josep Lluis Mateo, Marco Contini a Francesco Dal Co

Další články a fotografie naleznete na stránkách Archiweb. Článek o této budově byl publikován i v časopise Architekt.

Z autorské zprávy: 
Řešení budovy generálního konzulátu využívá možností a výhod rohové parcely ve vilové čtvrti a zároveň si ponechává privilegia volnosti solitéru. Objekt je situován do západní části pozemku tak, aby stávající zeleň mohla být v nejvyšší míře zachována a stala se základem nové parkově upravené zahrady.

Hlavní vstup s reprezentačním předjezdem vozů oficiálních návštěv je obrácen k východu do klidné obytné ulice Libellenstrasse a k cenné přírodní lokalitě Isarauen. Vstup pro veřejnost přicházející k přepážkám konzulárního a vízového oddělení je situován do rušnější ulice Leinthalerstrasse, kde je využito existujících podélných odstavných ploch pro parkování osobních vozidel klientů. Oba vstupy do budovy generálního konzulátu jsou bezbariérové.

 

GK Mnichov

GK Mnichov

 

Dispoziční řešení přísně odděluje běžné stykové prostory pro veřejnost a oficiální reprezentační prostory, oboje umístěné na úrovni přízemí. V prvním a ve druhém patře se nacházejí kancelářské pracovny a zcela odděleně je situováno bydlení. Z promyšlené dispoziční rozvrstvenosti funkcí těží celkový architektonický výraz budovy. Celý půdorys je podsklepen a je v něm situováno veškeré technické zázemí, sklady a garáže pro pět osobních vozů. Jedno hlavní vertikální komunikační jádro procházející celou výškou budovy obsahuje jednoramenné schodiště a osobní výtah.Řešení všech povrchů stavby spočívá v použití solidních tradičních stavebních materiálů, jako jsou omítka, beton, dřevo, kámen a kov.

Nosná konstrukce budovy je provedena z monolitických železobetonových stěn, sloupů a monolitických stropních desek, které jsou v hojné míře též pohledově využívány. Základní modulace konstrukce odpovídá třímetrovým intervalům. Celý objekt je založen na železobetonové základové desce.

 

GK Mnichov interiér

GK Mnichov interiér

 

Autoři stavby: AP Atelier
Ing. arch. Josef Pleskot, Ing.arch. Radek Lampa - soutěžní návrh 
Ing. arch.Josef Pleskot, Ing. arch. Jitka Svobodová - projektová dokumentace 
Zdeněk Rudolf - stavební řešení 
Kontaktní architekt a řešení interiéru: Prof. Ing. arch. Pavel Zvěřina

Stavebník: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

  • zastavěná plocha: 360 m2
  • Užitná plocha: 1.176,5 m2
  • Obestavěný prostor: 4. 385,0 m3
  • Hlavní dodavatel:VCES PREMING a.s. a VCES PRAHA a.s. - společnosti koncernu VCES, fasáda - Mechanika Prostějov v.d., technické zařízení budovy - ROSS HOLDING
  • Rok zpracování projektu: soutěž - 1994, realizační dokumentace - 12/1999
  • Realizace stavby: zahájení 7/2000, dokončení stavby bez interiéru 9/2001

Fotografie (k publikaci poskytl AP Atelier): Jan Malý, fotografie interieru: Pavel Zvěřina , Text: AP Atelier

 

Adresa, telefon, e-mail, úřední hodiny

thumb

Než nám budete telefonovat či psát e-mail, ujistěte se, prosím, že požadovanou informaci nemůžete získat na našich webových stránkách. více ►

Generální konzulka České republiky v Mnichově JUDr. Ivana Červenková

thumb

K 1. dubnu 2022 se funkce generální konzulky České republiky v Mnichově ujala JUDr. Ivana Červenková. více ►

Honorární konzulát ČR ve Fürthu

V provozu od 1. 2. 2023. více ►

Stáž na Generálním konzulátu ČR v Mnichově

Generální konzulát České republiky v Mnichově (dále jen “GK Mnichov”) nabízí stáž na konzulárním oddělení a vyzývá zájemce k přihlášení do výběrového řízení. Stáž je vhodná zejména pro zájemce o konzulární službu i pro uchazeče o… více ►