deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Honorární konzuláty

Stuttgart

(od 29.3.2022 nová adresa)

Honorární konzulát Stuttgart
Königstrasse 5
70173 Stuttgart

Tel.  0049 711 2049-2007
Fax  0049 711 2049-2091
E-Mail: stuttgart.honorary@mzv.gov.cz

https://www.hk-tschechien-stuttgart.de/

Konzulární obvod: Bádensko-Virtembersko, Porýní-Falc, Sársko

Úřední hodiny pro osobní návštěvu = podávání žádostí (objednání termínu předem tlf. nebo mailem je nutné):
pondělí a čtvrtek 09:00-11:30, středa 12:00 – 14:30 hod

MAPA (PDF, 605 KB)


Agenda:

  • ověření podpisu, kopie
  • žádost o vydání duplikátu již existujícího matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list)
  • žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství / registrovaného partnerství
  • žádost o zápis narození (t.j. o rodný list a osvědčení o českém státním občanství)
  • žádost o zápis uzavření manželství (t. j. o oddací list a osvědčení státním občanství) žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství
  • žádost o dodatečný zápis příjmení bez koncovky -ová do již existujícího rodného či oddacího listu
  • žádost o zápis rozvodu
  • žádost o změnu jména či příjmení
  • žádost o zápis úmrtí

pomoc českým občanům v nouzi


Fürth

V provozu od 1. 2. 2023.

Adresa:

Honorární konzulát ČR Fürth

Bernbacher Strasse 98

90768 Fürth-Burgfarrnbach

Tel.: 0049 (911) 75209 - 150
Fax: 0049 (911) 75209 - 244

E-Mail: fuerth@honorary.cz

Konzulární obvod:

Horní, Střední a Dolní Franky, Horní Falc

(Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Oberpfalz).

Úřední hodiny:

Úterý a čtvrtek 8:30 – 14:30 hod.

Pro osobní návštěvu je nutné předchozí objednání telefonicky nebo emailem.

Agenda:

ověření podpisu, kopie;

žádost o vydání duplikátu již existujícího matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list);

žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství / registrovaného partnerství;

žádost o zápis narození (t.j. o rodný list a osvědčení o českém státním občanství);

žádost o zápis uzavření manželství (t.j. o oddací list a osvědčení státním občanství), žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství;

žádost o dodatečný zápis příjmení bez koncovky -ová do již existujícího rodného či oddacího listu;

žádost o zápis rozvodu;

žádost o změnu jména či příjmení;

žádost o zápis úmrtí;

pomoc českým občanům v nouzi.