українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobé vízum

Informace o dlouhodobých vízech a pobytech

Registrace k podání žádosti

Příjem žádostí o pobytová oprávnění je organizován na základě registrace k podání žádosti. Žadatel je proto povinen si předem sjednat termín k podání žádosti o dlouhodobé vízum. Neučiní-li tak, je jeho žádost nepřijatelná. Žadatelé se k… více ►

Dlouhodobé vízum – základní informace

Základní informace o zpracování žádostí o dlouhodobá víza více ►

Mimořádné pracovní vízum

S účinností od 1. 12. 2019 vláda České republiky schválila usnesením č. 752/2019 Sb. ze dne 30. 10. 2019 Program mimořádné pracovní vízum pro občany Ukrajiny, určený pro pracovníky do zemědělství, lesnictví a potravinářství. více ►

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem studia

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem studia je oprávněn podat cizinec, pokud předpokládaná doba jeho studia v České republice bude delší než 3 měsíce v případech studia definovaných v § 64 zákona číslo 326/1999 Sb… více ►

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem „ostatní“

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem „ostatní“ je oprávněn podat cizinec, pokud na území České republiky hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a důvod jeho pobytu nelze zařadit pod jiné účely.… více ►

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem podnikání je oprávněn podat cizinec, pokud na území České republiky hodlá pobývat za účelem podnikání po dobu delší než 3 měsíce. K podání žádosti o dlouhodobé vízum je nutná… více ►

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem sloučení rodiny je oprávněn podat cizinec, pokud předpokládaná doba jeho pobytu v České republice bude delší než 3 měsíce. V případech sloučení rodiny definovaných v § 42a… více ►

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání

Tuto žádost lze podat výlučně pro výkon zaměstnání v následujících činnostech: 01 - Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, 02 - Lesnictví a těžba dřeva, 55 - Ubytování, 56 - Stravování a pohostinství, 93 - Sportovní,… více ►

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem kulturním

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za kulturním účelem je oprávněn podat cizinec, pokud na území České republiky hodlá pobývat za kulturním účelem po dobu delší než 3 měsíce. více ►

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sportovním

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za sportovním účelem je oprávněn podat cizinec, pokud na území České republiky hodlá pobývat za sportovním účelem po dobu delší než 3 měsíce. více ►

Finanční prostředky k žádosti o dlouhodobé vízum

Přenos dlouhodobého víza do nového pasu

Při vystavení nového cestovního pasu je možné požádat o vylepení nového víza do nového pasu. více ►

Cestovní zdravotní pojištění u dlouhodobých víz

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza

Informace pro držitele dlouhodobých víz a pobytových povolení členských států schengenského prostoru