українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Informujeme, že Velvyslanectví v Kyjevě a Generální konzulát ve Lvově nebude až do odvolání zpracovávat vízovou agendu!

 

Silně doporučujeme vyvarovat se nabídek různých prostředníků, ať už agentur či jednotlivců, kteří poskytují za úplatu své služby na internetu či v blízkosti konzulárního oddělení nebo vízových center. Tato individua nemají žádný vztah k pracovníkům konzulárního oddělení a veškerá jejich tvrzení o tom, že např. zajistí pohovor s konzulárním úředníkem, registraci k podání žádosti či dokonce vydání požadovaného víza, jsou lživá, nezakládají se na pravdě a slouží pouze k okrádání důvěřivých občanů.

Upozorňujeme na to, že jediné dva způsoby jak získat spolehlivé informace o vízové proceduře jsou

  1. obrátit se přímo na konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Kyjevě, a to telefonicky, e-mailem či faxem nebo prostudováním oficiálních webových stránek Velvyslanectví.
  2. obrátit se na společnost VFS Global provozující pro ČR vízová centra na Ukrajině (pouze pro dotazy týkající se krátkodobých, schengenských víz)

 

Řízení o udělení víz k pobytu do 90 dnů (krátkodobých, schengenských) je upraveno Nařízením EP a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex). V případě ukrajinských občanů se dále aplikuje Dohoda mezi EU a Ukrajinou o usnadnění udělování víz.

Řízení o udělení víz k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobých, národních), povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu je upraveno zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V kompetenci zastupitelských úřadů České republiky je řízení o žádostech o udělení krátkodobých víz. Zastupitelské úřady tedy samy ve své pravomoci rozhodují o udělení letištních průjezdních víz (vízum typu A) a víz k pobytu do 90 dnů (vízum typu C).

Rozhodování o žádostech o udělení dlouhodobých víz (vízum typu D) a pobytových povolení (vízum k převzetí pobytového povolení je typu D) je v kompetenci orgánů Ministerstva vnitra ČR.

Nakládání s osobními údaji žadatele

Osobní údaje žadatele uvedené v jeho žádosti o vízum jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, poskytovány výlučně příslušným orgánům České republiky a jsou určeny k přijetí rozhodnutí o udělení či neudělení víza.

Žadatel má právo přístupu k osobním údajům, které jsou o něm v této souvislosti vedeny, včetně práva na případnou opravu těchto osobních údajů. V případě, že jsou tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žadatel požádat o vysvětlení či odstranění tohoto stavu. Je-li tato žádost shledána oprávněnou, příslušný zastupitelský úřad tento závadný stav neprodleně odstraní. Nevyhoví-li příslušný zastupitelský úřad této žádosti, žadatel má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR (ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, CZ-17000, Praha 7, tel.: + 420 234 665 354, fax: + 420 234 665 501, e-mail: posta@uoou.cz).

Vízová a konzulární agenda na Velvyslanectví ČR v Kyjevě

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. více ►